വാർഡ് VIII പേപ്പാറ

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1റോസമ്മ ഫ്രാന്‍സിസ്മനപ്പിറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
2അമ്മിണി തങ്കച്ചന്‍വടക്കേപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
3കാര്‍ത്യായനിഓലിമലയിന്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
4ബൈജുമണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
5ഉഷ ശേഖരന്‍മാച്ചുവട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
6റെജിമണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
7ജോസഫ് വി എവറപോളക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
8ശശിതാമരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
9വെള്ളച്ചാമി അയ്യപ്പന്‍മാച്ചുവട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
10ചന്ദ്രന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
11രാജമ്മ ചെല്ലപ്പന്‍തോട്ടുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
12പവിത്രന്‍ യു ആര്‍ഉഴുന്നുകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
13വെള്ളയാന്‍തോട്ടിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
14റ്റി എം ലൂക്കോസ്തെക്കുംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
15മണി തങ്കപ്പന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
16ഷിനോദ് പവിത്രന്‍ഉഴുന്നുകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
17കുര്യന്‍ ജോസഫ്കുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
18പൊടിയമ്മപുതുപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
19ജോര്‍ജ് ജോസഫ്വെള്ളക്കടയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
20വര്‍ക്കി ജോസഫ്വള്ളാടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
21സുകുമാരന്‍പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
22ഷിജി ഡേവിഡ്ആശാരിക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
23ജോസ് എല്‍ എംനിരപ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
24ഷാജി റ്റിഈറ്റയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
25അന്നമ്മ പൈലിപൊന്നലക്കുടി, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
26ചന്ദ്രബോസ്കുന്നത്താനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മൂലക്കാട്ട്685602
27ജെയിംസ്ആലപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
28സോയി ജോര്‍ജ്തടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
29ഐപ്പ് വര്‍ഗ്ഗീസ്തടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
30സാബു സി എംചേന്നാട്ടുകുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
31സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
32ഡെന്നി കെ വികുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
33ബെന്നി മാത്യുപാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
34ജോസഫ് കെ കെകുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
35പി ജെ ജോസഫ്ആശാരിക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
36തങ്കച്ചന്‍മറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
37ദീപു കുമാര്‍വെട്ടുകല്ലുമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
38സോജന്‍താഴത്തുവീട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
39ജോസഫ്കുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
40സുനില്‍കുമാര്‍വള്ളാടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
41റ്റി റ്റി ബാബുതോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
42വേലായുധന്‍വള്ളാടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
43ജോര്‍ജ് പിസിപേടിക്കാട്ടുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
44ഫ്രാന്‍സിസ്മഠത്തിപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
45സണ്ണി കെ ജെകല്ലാടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
46മേരിഅഴകത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
47പത്രോസ് തോമസ്വെളളപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
48നബീസപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
49രാജേന്ദ്രന്‍ പി എസ്പൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
50കൊച്ചുപാപ്പു സഹദേവന്‍പൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
51മേരി മത്തായിപൂത്തോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
52ബേബിമണമേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
53ഫിലിപ്പ്കുറ്റിപ്പാലക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
54കരുണാകരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
55ഗേവസ്യ യോഹന്നാന്‍പുറവന്‍പിള്ളിയിന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
56അനില്‍ ഭാസ്ക്കരന്‍പുന്നരേത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
57ജോണ്‍സണ്‍ഇടക്കുട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
58എം എ ‍ോസഫ്മുണ്ടേപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
59ദയാനന്ദന്‍തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
60പി എന്‍ ശശിപടുപ്പുരക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
61അജയന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
62ആര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍കൊതേരില്‍പുത്തല്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
63ഉലഹന്നാന്‍പന്തിരവേലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
64സൈബു ജോസഫ്വേഴമ്പശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
65മത്തായി ജോസഫ്കിഴക്കേപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
66മോഹനന്‍ റ്റി ബിതറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
67ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിമീനത്തേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
68ഹരിഹരന്‍പുളിനില്‍ക്കുംകാലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
69ജോസഫ്നെയ്യാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
70മാധവന്‍ കേളതക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
71അന്നമ്മ വര്‍ഗ്ഗീസ്നാരകത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
72ജോമോന്‍മാപ്രയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
73പി കെ കലാധരന്‍പാറത്തോട്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
74ബേബി പി എപുല്ലുരിത്തികരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
75ജിജോകുമാര്‍ സി കെചക്കാലകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
76കെ ജി ബേബികാലാപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
77ശാരദ ഇ എന്‍ഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
78പ്രദീപ്നാരകത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
79തോമസ്നെല്ലാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
80തോമസ് വര്‍ഗ്ഗീസ്നെല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തന്നിക്കണ്ടം685602
81അന്നക്കുട്ടി ജോസ്കുറുവന്‍പിള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
82ജോസഫ്നെല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തന്നിക്കണ്ടം685602
83തങ്കച്ചന്‍അമ്മാണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
84ഉഷ തൊമ്മന്‍നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
85ജോസഫ്കുറുവംപള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
86മണിക്കുട്ടന്‍മുല്ലക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
87വര്‍ഗ്ഗീസ്ഇടക്കുട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
88ബിജു സ്കറിയതടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
89സി വി മാത്യുചോറ്റക്കരയില്‍, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
90ലീല രാജുമാന്തോട്ടത്തില്‍, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
91ജോയി പ്രകാശ് ഇപുതുവല്‍ക്കരോപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
92ജെയിംസ്പടിഞ്ഞാറേമാതേക്കില്‍, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
93പൈലി വര്‍ക്കിവെള്ളക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
94മാത്യു വര്‍ക്കിവടക്കേമണ്ഡപത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
95ആന്‍റണി തോമസ്ചുള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
96തങ്കപ്പന്‍പുരയിടത്തില്‍, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
97കോന്തി ദാമോദരന്‍ഇ ലിള്ളില്‍, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
98ജോസ്കുന്നുംകോട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
99സാബു പി വിപെരുവാഴത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , തന്നിക്കണ്ടം685602
100പിപി ഹരിദാസ്പൂമംഗല്, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
101സുരേന്ദ്രന്‍ വി കെവരിയ്ക്കാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
102റോസമ്മകാക്കനാട്ട്, പൈനാവ് , തന്നിക്കണ്ടം685603
103ജയചന്ദ്രന്‍ ജെ പിജയചന്ദ്രഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
104പി സി പ്രഭാകരന്‍ജയചന്ദ്രഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
105ജോബി ജോസഫ്താന്നിക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
106തൊമ്മന്‍ ജോസഫ്വേഴമ്പശ്ശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
107രാധാമുരളികുന്നിനിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
108ബേബി കെ എവെട്ടുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
109കുര്യന്‍ പൗലോസ്കുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
110ലൂക്കോച്ചന്‍കൊച്ചുപുരക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
111ലീല കെ ജോസഫ്കൊല്ലംമാട്ടേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
112കെ ജെ സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
113രങ്കനാഥന്‍ ചിന്നപ്പണിക്കാറ്പുത്തന്‍വിളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
114വാവ രാഘവന്‍തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
115കുഞ്ഞ്പണിക്കര്‍മീനത്തേരില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
116ബിന്ദു രവിഓലിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
117നാരായണന്‍പുന്നമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
118ലത ശശിധരന്‍കോലോത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
119എം കെ മോഹനന്‍മരത്താംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
120ഭാസ്ക്കരന്‍പൂവത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
121പൗലോസ് എ എസ്അതിരംപുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
122ജോളി ജോണ്‍തെക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
123സാറതെക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
124സാറതെക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
125പൗലോസ് എ ഇഅതിരംപുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
126സുബ്രമണ്യന്‍ചെട്ടിമഠത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
127അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്നെല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
128സാജന്‍ നാരായണന്‍പുന്നമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
129ഭാരതി കുഞ്ഞൂഞ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
130തങ്കച്ചന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
131സന്തോഷ്കോട്ടപ്പുറം, തടിയന്‍പാട്, താന്നികണ്ടം685602
132സ്റ്റാനികളത്തില്‍കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
133വില്‍സണ്‍ ജോസഫ്എംബ്രയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
134സുരേന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
135ജോയി പോള്‍മുലംകുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
136കുര്യന്‍ കുര്യന്‍കന്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
137ജോര്‍ജ്ജ് പി എംപുതുമനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നികണ്ടം685602
138രത്നമ്മ സണ്ണിമഠത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നികണ്ടം685602
139ജിന്‍സ്മാത്യുമൈലാടുംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
140റെജി തോമസ്കാരിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
141ബേബി കെ ജെകുന്നത്തുപറന്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
142ശാന്തവാഴപ്പിള്ളില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
143തോമസ് ജോസഫ്തിരുവേലിക്കല്‍, പൈനാവ് , പട്ടാളംപടി685603
144മൈക്കിള്‍പൊട്ടംപറന്പില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
145ഷാജിവാഴയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
146ടോമി ജോര്‍ജ്ജ്വെള്ളപ്പശയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
147രാഘവന്‍തെക്കേ‍ടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
148കുട്ടപ്പന്‍ K Kകുബളൂര്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഇടുക്കി കോളനി685602
149ജേക്കബ് തോമസ്കുരുവന്‍പ്ളാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
150സുകുമാരന്‍ ടി ജിതെക്കേരിയില്‍, പൈനാവ് , താന്നികണ്ടം685603
151രാജു കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്(സിബി)കുളമാംകുഴിയില്‍, പൈനാവ് , കൈതവേലിപ്പടി685603
152സിദ്ദിഖ് ഇ കെഇല്ലിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം685602
153എ പി വിശ്വംഭരന്‍ആലക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
154അബ്രാഹംപുല്‍കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
155ജോബിന്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ചെറുവള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
156സതീഷ്പുതുപ്പുള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
157ജോര്‍ജ്ജ്വാണികപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
158സോമന്‍ സി കെച‍ടയന്‍മാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
159പൈലി ജോസഫ്കൊട്ടക്കാവില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
160ജോസ് തോമസ്ചോറ്റാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
161ഫ്രാന്‍സിസ് പി എംകാീോതപുതുമനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
162ദേവസ്യ മത്തായിനെല്ലിപ്പുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
163മാത്യു തോമസ്പുതുമനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
164എ എ ജോണ്‍ആലപ്പുരയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
165ജോസഫ് ആഗസ്തിആലപ്പുരയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
166എബ്രാഹം മത്തായിവെട്ടുപാറയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
167മാത്യു എ ‍ഡിനെല്ലിപ്പുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
168ലോറന്‍സ് സി വിചോറ്റക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
169ലൂക്കോ ഫ്രാന്‍സിസ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
170മാര്‍ട്ടിന്‍ മാത്യുകൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
171ഷേര്‍ലി രാജുപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
172ശോഭന രാധാകൃഷ്ണന്‍തൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
173മറിയക്കുട്ടി ദേവസ്യപഴംപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
174ഇ എസ് കല്യാണിതൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
175ദേവസ്യ വി എവടക്കേക്ക, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
176സി വി വര്‍ഗീസ്ചോറ്റക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
177ജിനു യോഹന്നാന്‍നടുക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
178കൊച്ചിട്ട പരമേശ്വരന്‍പാലയ്ക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
179പി പി സോമന്‍പാലയ്ക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
180കുമാരന്‍നായര്‍ കെ എന്‍കൊച്ചുതെക്കെയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
181ലില്ലി ജോര്‍ജ്ജ്ചോറ്റക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
182ദേവസ്യ മത്തായി(ജോസ്)വാട്ടപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
183ടോമി ജോര്‍ജ്ജ്കൊച്ചുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
184മധു കുഞ്ഞപ്പന്‍ചേന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപുഴക്കവല685602
185ഭവാനിചേന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപുഴക്കവല685602
186എത്സി വര്‍ഗീസ്കുന്നത്തുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപുഴക്കവല685602
187ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്ഇത്താക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപുഴക്കവല685602
188പീറ്റര്‍ആലപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
189പത്രോസ്തോണിക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
190മോളിപള്ളിവാതുക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
191ഷാജിതോണിക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
192വിജയമ്മതോട്ടുപ്പുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
193ബ്രിജീത്തകുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
194സാജു ജോസഫ്വടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
195അമ്മിണി ബോധാനന്ദന്‍ചിറപ്പുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
196ലീല രാജുകിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
197ജയിംസ് K Sകാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംകാല685602
198ബിന്ദു ബിജുകിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
199സിജോ ജോര്‍ജ്പഴംപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
200ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്വേമ്പേനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
201കുര്യന്‍ ചാക്കോമാറാമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
202സുരേഷ് ബാബുപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
203തങ്കരാജന്‍ സി എംചൊള്ളന്‍പ്ളാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
204തോമസ് ദേവസ്യവെള്ളപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
205സാജു സി കെചൂരാക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
206പൈലികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
207സണ്ണി സി അലക്സ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
208ഉലഹമന്നാന്‍ വര്‍ഗീസ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
209ബിജു റ്റിശൗര്യമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
210ജോസഫ് മത്തായിപനയ്ക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
211ജാനകി സി കെമലയില്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
212വര്‍ക്കി ജോര്‍ജ്കുരീക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
213ജോസഫ് കെ വികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
214സെലിന്‍ തോമസ്വെള്ളപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
215ബെന്നി ജോസഫ്ചിറ്റത്താഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
216അന്നക്കുട്ടി വര്‍ഗീസ്വടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
217ഗോപാലന്‍കുരുവിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
218ജോണ്‍ വര്‍ഗീസ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
219തങ്കച്ചന്‍കുരുവിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംകാല685602
220അരിയാന്‍ മാധവന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
221സണ്ണി സെബാസ്റ്റ്യന്‍നെല്ലിപ്പുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
222വര്‍ക്കി ദേവസ്യമുതലക്കു‍ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
223സുരേഷ്കുമാര്‍പാറവിള, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
224മുരളിപിച്ചകപ്പള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
225ഗീതമാണാക്കോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപുഴക്കവല685602
226സ്മിത ശ്രീജിത്ത്വാഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
227ജെയിംസ് ജോസഫ്വാണികപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
228ഗോപിക്കുട്ടന്‍മനയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
229ജെയിംസ് തോമസ്ഇത്താക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
230മത്തായി മത്തായിനെല്ലിപ്പുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
231ബിനോയി എം പിമോളത്തുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
232ബിജു റ്റി എന്‍തൊണ്ടികുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
233രാജു വേലായുധന്‍കോട്ടയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
234കുഞ്ഞപ്പന്‍ കേളന്‍തടത്തില്‍പുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
235പൈലികല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
236ഔസേപ്പ് പത്രോസ്ചേമ്പേത്തിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
237ശങ്കരന്‍മറ്റപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
238ഗ്രേസി തങ്കച്ചന്‍മറ്റപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
239കുഞ്ഞ് റ്റി കെതടത്തില്‍പുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
240വര്‍ഗീസ് വര്‍ഗീസ്പള്ളിപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
241സോമരാജന്‍പാലവിളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
242ശിവന്‍ചൂരാക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
243ജോസഫ് മാത്യുതെക്കുംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
244സുനില്‍ പുരുഷോത്തമന്‍മൈലംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
245മാത്യുകൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
246ഷൈനി പരമേശ്വരന്‍കോടായില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
247ബിജുഅറയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
248സാജന്‍ റ്റി ഡിതെരുവത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
249കുഞ്ഞുമോള്‍പൂവത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
250ജോസ് വര്‍ഗീസ്വാരിക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
251മിനി ഷാജിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
252മാത്യു തോമസ്പേഴത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
253ലൈലാമ്മ ജോര്‍ജ്തടത്തില്‍ൊ, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
254ചാക്കോ ജോസഫ്ചേന്നംകുളത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
255സരസമ്മതോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
256ഓമന സി എസ്ചണ്ണംമാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
257കുട്ടപ്പന്‍ പ്രഭാകരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
258സി എ തോമസ്ചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
259ജോസഫ് ജോസഫ്കുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
260അജിത് കുമാര്‍ഫോറസ്ററ് കോട്ടേഴ്സ്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
261വര്‍ഗീസ് ജോസഫ്ഇളംതുരുത്തിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
262തോമസ് പൗലോസ്വടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
263പി ജെ അലക്സാണ്ടര്‍പൊന്നാറ്റിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
264ബിനോയി എം ജെമൂത്തനാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
265ജോസഫ് മാത്യുഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
266ദേവസ്യ എ റ്റിആലാനിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
267മാത്യു മത്തായിഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
268ജോണ്‍സണ്‍വള്ളാടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
269സി വി ജോസഫ്ചോറ്റക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
270വര്‍ക്കി വി എംവാട്ടപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
271ജോളി ജോണ്‍ആലപ്പുരയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
272ജോസഫ് ഫ്രാന്‍സിസ്ചേലക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
273സുധാകരരന്‍പുലരി, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
274ജോസഫ് വി വിവെള്ളാക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
275അഗസറ്റ്യന്‍ മത്തായിഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
276രാജമ്മ സിബിവെട്ടിക്കാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
277ജോണ്‍ തോമസ്വടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
278ജോസഫ് പൈലികൊട്ടക്കാവില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
279ജോസ് അഗസ്റ്റ്യന്‍കുന്നകാട്ട്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
280വിജയമ്മ രഘുമരത്താന്‍പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
281ഉമേഷ് ഫ്രാന്‍സിസ്മനപ്പുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
282സോണിവെട്ടപാലയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
283കൊച്ചുപെണ്ണ്കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
284സിബി ഫ്രാന്‍സിസ്മഠത്തിന്‍പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
285പൊന്നമ്മകുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
286മോളികുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
287കെ കെ മാധവന്‍കാത്തിരത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
288ലത്തീഫ്പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
289മേരിവേമ്പേനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
290കുര്യന്‍ തോമസ്വേമ്പേനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
291വര്‍ക്കി വര്‍ക്കിവെള്ളാക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
292ഫിലോമിനകിഴക്കാലിയിടല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം685602
293സേവ്യര്‍ ദേവസ്യപ്ലാവനാകുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
294ഹരിഹരന്‍ പി എസ്പുളിനില്‍ക്കുംകാലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602