വാർഡ് VII വാഴത്തോപ്പ്

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ദേവസ്യ സി യുചെട്ടിമാട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ചെട്ടിമാട്ടേല്‍കവല685602
2മാത്യു സി വിചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
3മത്തായി കെ പികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
4മാധവന്‍നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
5ഐസക്ക് വി ജെവാളിപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
6ജോജോ ജോസഫ്അരിമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
7മാത്യു ഒ എഓലച്ചേരില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
8ബിനോയി എം ഡിമണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
9ബൈജു കുര്യാക്കോസ്ഇടക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
10ആനീസ് സുദാംസാം നിവാസ്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
11ജോര്‍ജ്ജ് കെ എംകുത്തനാപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
12പൈലി കെ എംകുത്തനാപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
13തോമസ് സി വിചെട്ടിപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
14റോയി ജോസഫ്പൊരിമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
15ജോസഫ്പൊരിമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
16ജോമി മത്തായിഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
17കുട്ടി റ്റി കെതുനയില്‍പുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
18ജോസഫ്ഇളംതുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
19തോമസ് എം ജെമാപ്രയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
20ഗൗരിതാമരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
21സെന്‍സി ലാവോസ്കുന്നത്ത്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
22നിക്കോളാസ്മാപ്രയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
23ഐസക് മാത്യുകോതവഴിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
24ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്ചെന്നംകുളം, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
25ജോസഫ്കുന്നത്ത്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
26മാത്യുതെക്കുംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
27അനില്‍വെട്ടുപാറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
28ജോസഫ് വര്‍ഗ്ഗീസ്മാടവനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
29സജീവ് കെ സികൊച്ചിപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
30സുശീല ടോമിച്ചന്‍കല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
31വര്‍ഗ്ഗീസ് വര്‍ക്കികുന്നത്ത്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
32വര്‍ഗ്ഗീസ്മുട്ട്യാര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
33തോമസ് എആലപ്പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
34മാത്യുതട്ടാറുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
35അവിരാ മാത്യു(തങ്കച്ചന്‍)പാമ്പറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
36ബേബി കെ പികല്ലാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
37പോള്‍ ജോസഫ്ആശാരികുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
38ജോസ് ജോസഫ്നടുവത്തേട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
39ഉലഹന്നാന്‍ ജോസഫ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
40ബെന്നിതട്ടുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
41ബഷീര്‍ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
42കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്താമരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
43സുരേഷ്മോളത്തുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
44ഇബ്രാഹിംഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
45അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍വെച്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
46എ ജെ ജോസ്എടശ്ശേരീല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
47തോമസ്എടശ്ശേരീല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
48ഷെല്ലി വി എംവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
49ഷംസുദ്ദീന്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
50ജെമീല നാസര്‍കുഞ്ചാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
51റെജിമോന്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
52സത്താര്‍ സി എചേന്നാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
53സീനത്ത്ഇളാടേടുപീടികയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
54ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്വെള്ളാപ്പള്ളിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
55ഹമീദ്നടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
56യൂസഫ്(മൂസ)ചെന്നാക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
57ഷാജഹാന്‍ചിറയ്ക്കത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
58അബീബേക്കര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
59രാജമ്മ മോഹനന്‍വയലുംതലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
60സെബാസ്റ്റ്യന്‍ (ദേവസ്യ)മാപ്രയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
61സുഹറകിഴക്കേപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
62ഹാജിറനടൂപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
63ജിമ്മിമാപ്രയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
64ആഗസ്തി ജോസഫ്മാപ്രയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
65ബിനോയിഇടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
66വക്കച്ചന്‍മംഗലത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
67സ്റ്റീഫന്‍ (ജയ്മോന്‍)വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
68സന്തോഷ് കെ പികാട്ടൂര്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
69സാലിപുളിക്കക്കുടി, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
70അബ്ദുള്‍ സലാം പി പിപാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
71മേരിഎടാട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
72പൈലിചേറ്റാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
73രാജമ്മ കെ പികല്ലേകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
74ശിവശങ്കരന്‍നീരൊഴുക്കില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
75ഷാജുഇല്ലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
76ബേബിതട്ടുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
77ജോസ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
78ചാക്കോച്ചന്‍വെള്ളാപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
79ജോസഫ്ചെറിയാന്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
80ജഗദീഷ്ചാപ്രയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ചെറുതോണി685602
81മാത്യുകുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
82ജോസഫ്പുതുപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
83ശിവന്‍ സി എസ്ചക്കരവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
84കുമാരന്‍ചക്കരവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
85ആനീസ് ചാക്കോകൂനമ്മാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
86ശിവരാമന്‍പടിഞ്ഞാറുമാലിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
87മാനമ്മ ജയിംസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
88സോമന്‍ കെ റ്റികാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
89ബിജു ചാക്കോപെരുമ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
90സൗമ്യവാഴത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
91സാറാമ്മ ജോയിപള്ളിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
92മാത്യുഅരീക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
93സാജു കുര്യാക്കോസ്കിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
94മത്തായിചേന്നംകുളം, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
95വര്‍ക്കിപാണ്ടിയേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
96ബാബുകുളവേലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
97രാധാകൃഷ്ണന്‍കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വാഴത്തോപ്പ്685602
98അനിത പി എംപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ചെറുതോണി685602
99തങ്കച്ചന്‍നിരപ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
100ശാന്തമ്മഉള്ളോപ്പള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , മരിയാപുരം685602
101ജോസഫ് എം കെ(ജോയി)മംഗലത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
102രാജേന്ദ്രന്‍കടപ്ലാവില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
103തോമസ് വര്‍ക്കിചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
104സിബിവെടിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
105ജോസഫ്ചക്കാലക്കുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
106ഷൈജകോട്ടായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
107ഉമ്മര്‍ കോയല്‍കാരിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
108സുനിതാ സാജന്‍വെളിംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
109ഉലഹന്നാന്‍വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
110ഹമീ ഇ എന്‍ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
111ഭാസ്ക്കരന്‍ കണ്ടചൂരത്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
112ജോസഫ്വാട്ടപ്പള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
113ചന്ദ്രന്‍പണിയൂരാളിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
114മുരുകന്‍കൊടുമുടിവിള, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
115ജോര്‍ജ്ജ് കെ സികാക്കനാടട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
116പരീത്ഇല്ലിച്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
117ജോയിപാലക്കുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
118ജോര്‍ജ്ജ്ഇല്ലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
119റെജി വേലായുധന്‍കലയത്തുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
120വര്‍ഗ്ഗീസ്മണ്ണുപുരയിടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
121ഗോപാലകൃഷ്ണ മോനോന്‍ലതാമന്ദിരം, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
122പാത്തുമ്മ മുഹമ്മദ്കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
123രഹ്ന രഹ്മാന്‍കല്ലുവെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
124വര്‍ക്കി സി ടിചിറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
125ഔസേപ്പ്പാരപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
126ഭവാനിനെല്ലിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
127അസീസ് സിഎംചിറയ്ക്കത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
128മേരി വര്‍ഗീസ്എടശ്ശേരീല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
129യൂസഫ്കാര്യാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
130രാജുപുളിവേലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
131എലിസബത്ത് എ എംകാഞ്ഞിരത്തുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
132ഷംസ് നാച്ചിവാരിക്കാട്, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
133ധനീഷ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
134ബൈജുമേഘനാമീത്തേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
135ഇബ്രാഹിംകൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
136ഖാലിദ്കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
137കുര്യാക്കോസ്വേമ്പാശ്ശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
138പരീദ്എറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
139കുഞ്ഞമ്മആറ്റുപറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
140ഹമീദ് പരീത്മങ്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
141കരുണാകരന്‍ കെ കെകോളേഴതത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
142രാമച്ന്ദ്രന്‍പെട്ടേക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
143ശിവന്‍ വി എന്‍വാഴക്കാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
144താജുദ്ദീന്‍ പി ഇപനച്ചിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
145വിന്‍സെന്‍റ് രാജുകാവുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
146തങ്കച്ചന്‍ചൂരാക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
147മനോജ് കെ വികാരിച്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
148ജോണ്‍സണ്‍ പി സിപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
149മിഖായേല്‍(മൈക്കിള്‍)അക്കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
150അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
151സുലൈമാന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
152എസ്തപ്പാനോസ്കാവംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
153ജോര്‍ജ്ജ്കാവംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
154തോമസ് മാത്യുചെമ്പന്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
155വേലായുധന്‍ഇടക്കുളത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
156ഐഷ.മച്ചുകുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
157തൈവ്ചിറയ്ക്കല്‍ത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
158യൂസഫ്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
159സരോജനിപെരിയപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
160സിദ്ദിഖ്തളര്‍കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
161രാധാമണിഅറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
162സോമശേഖരന്‍ നായര്‍അറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
163ഖാദര്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
164പൈലികുറ്റിപ്പാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
165ജോജോ കെ പികുറ്റിപ്പാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
166ഏലിക്കുട്ടിതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
167ജോണ്‍സണ്‍കാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
168ജോണികാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
169സനല്‍കുമാര്‍ റ്റികാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
170അഭിലാഷ്പഴയവീട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
171ആഗസ്തി ജോസഫ്ചൂരത്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
172സാബു തോമസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
173ഷാജു തോമസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
174കുട്ടപ്പന്്‍ ഗോവിന്ദന്‍നെല്ലിന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
175തങ്കച്ചന്‍താമരക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
176ജോസഫ്കൊച്ചുനിരവത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
177കുമാരന്‍കൊട്ടാരത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
178മാത്യുതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
179തോമസ് പി ഡിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
180അബ്രാഹാം തൊമ്മന്‍തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
181തോമസ്ഇല്ലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
182സുലൈമാന്‍പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
183കൃഷ്ണകുമാരിമൂത്തേടത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
184ബിനോയി വര്‍ഗ്ഗീസ്കുളപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
185ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
186അഷറഫ് കെ എകൈനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
187മാത്യു(മത്തായി)വാട്ടപ്പള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
188കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിപാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
189ജോണ്‍സണ്‍കളപ്പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
190സിജോ(ഷിജോ)പള്ളിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
191മാത്യു ഉലഹന്നാന്‍ചിരടപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
192ദാമോദരന്‍ നായര്‍കാടായില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
193ഏലിയാസ് വി എവെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
194ജോസ്ചേറ്റാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
195റോയി(വര്‍ക്കി)കോട്ടയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
196തോമസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
197ഷൈജു തോമസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
198ദാമോദരന്‍ പ്രകാശ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
199ടോമിമണിമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
200ശോഭ രാമകൃഷ്ണന്‍മോളേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
201ജോസഫ്ചണ്ടംചേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
202സലീം കെ എകൈനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
203ദേവസ്യപുളിക്കക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
204കെ സി ജോസഫ്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
205വര്‍ക്കി ആഗസ്തിമാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
206ജോയിതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
207കുമാരിആലാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
208ജെയിംസ്കല്ലുകാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
209ചിന്നമ്മ ജോസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
210അയിഷ മുഹമ്മദ്കീച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
211ലൈലഉപ്പട്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
212ആനന്ദവല്ലി ഉണ്ണികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
213ഫിലോമിന ജോസഫ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
214കുട്ടികുര്യന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
215നാരായണന്‍വാലേത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
216വേലായുധന്‍ചെമ്മനംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
217ചെല്ലമ്മകുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
218യോഹന്നാന്‍വാകമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
219സോമന്‍ബാബുഭവനം, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
220രാജമ്മ(ശങ്കരിയമ്മ)തെന്നശ്ശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
221രാമചന്ദ്രന്‍തകടിപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
222രാധാകൃഷ്ണന്‍വാലേത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
223വിജയന്‍വാലേത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
224ഔസേപ്പച്ചന്‍നെടുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
225ഇ കെ സുപ്രന്‍ഒഴക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
226രാജേഷ് വി എന്‍വയലുംതലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
227മൈതീന്‍കുട്ടിഅമ്മാകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
228ടോമി ജോസഫ്ചെറുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
229ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്കൊടക്കനാല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
230ദേവസ്യ കെ വികുന്നത്ത്, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
231നാഗമ്മാള്‍വാഴപ്പിള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
232പ്രകാശ്ഉടയാംകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
233തങ്കച്ചന്‍ഉടയാംകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
234ദേവസ്യ ഔസേഫ്വള്ളനാമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
235വേണുഗോപാല്‍ ജിലതാമന്ദിരം, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
236ജെയിംസ് കെ സികൂനംമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
237മത്തച്ചന്‍വെട്ടുകല്ലേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
238മനോജ് കെ എന്‍കൊടിപ്പുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
239കേശവന്‍കുട്ടിമുത്തേരികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
240ബിനോയി സ്റ്റീഫന്‍കല്ലപ്രയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
241മാധവന്‍ നായര്‍മഠത്തിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
242മര്‍ത്തക്കുട്ടിചെട്ടിമാട്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
243തങ്കച്ചന്‍(മാത്യു)പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
244സിറിള്‍ ജോണ്‍ചെട്ടിമാട്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാഴത്തോപ്പ്685602
245മാത്യു ലൂക്കാകൊച്ചുകറുത്തേടത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
246ജോര്‍ജ്ജ്അടക്കാമുണ്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
247രജനി ബിനോയിപള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
248ഷാജുമല്ലിശ്ശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
249ഉഷ.അറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
250അബ്ദുള്‍ സത്താര്‍ഇളാടേടുപീടികയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
251അഗസ്ത്യന്‍ ജോസഫ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
252സലീം എന്‍ ഇനടൂപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
253രാഘവന്‍വടക്കേപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
254മാത്തുക്കുട്ടി കെ എംകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
255സജി മാത്യുകുരിശുമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
256എബി അബ്രാഹംകൂട്ടുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
257അബ്രാഹാംചുള്ളിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
258ജോസഫ് ജോയിഇളംതുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
259തങ്കച്ചന്‍ (മത്തായി)കുന്നത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
260പെണ്ണമ്മനടുവത്തേട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
261ചാക്കോചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
262മേരിവരിക്കാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
263ജോസഫ് തോമസ്കത്തേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
264ജോസഫ് ദേവസ്യ(ജോസ്)കുഴിഞ്ഞാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
265ദീപ്തി മോള്‍ഒറ്റതെങ്ങുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
266ജിജി എബ്രാഹംകൂട്ടുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
267ഫ്രാന്‍സിസ് മത്തായിവടക്കേമണ്ഡപത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
268സജീവ് സി കെചക്കലവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
269സന്തോഷ്ചക്കരവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
270കുട്ടപ്പന്‍ചക്കരവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
271മോഹനന്‍ചക്കരവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
272ലാലു സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
273വര്‍ഗ്ഗീസ് ദേവസ്യകുന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
274കുര്യന്‍ ജോസഫ്ആശരാരികുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
275ശശിപുളിക്കത്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
276നാണിപാറച്ചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
277ഭവാനിതൊണ്ടിപ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
278സതിവരുകമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
279ആഗസ്തി കുര്യന്‍മംഗലത്ത്, തടിയന്‍പാട്, ലക്ഷംകവല685602
280ഗോപിനാഥന്‍കുരീക്കൂട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
281വര്‍ഗ്ഗീസ്കുന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
282ജോയികളപ്പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
283ശാദര ഗോപാലന്‍മണക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
284വര്‍ക്കി ജോര്‍ജ്ജ്മലേപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
285ജിജി അബ്രാഹംതൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
286ജോസഫ് ആന്‍റണികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
287രാജേന്ദ്രന്‍ പി ജിപള്ളത്തുപുത്തന്‍വീട്, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
288ഐസക്ക്കാരിക്കത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അവധിക്കുന്ന്685602
289ഇസ്മായില്‍കീച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
290രാജന്‍വാലേത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
291പുഷ്പരാജന്‍ശാരദാമന്ദിരം, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
292ജോയി കെ പികുളങ്ങരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
293കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്കൊച്ചുപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
294പി ജോ അഗസ്റ്റ്യന്‍പരത്തനാല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
295ഷേര്‍ളി ജോസ്മണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
296ജോസ് വര്‍ഗ്ഗീസ്പള്ളിപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
297ബിബിന്‍ ജോസ്കാരക്കടപുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
298തോമസ് മാത്യുകുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
299ജോസഫ് എന്‍ പിനിരപ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
300ജോര്‍ജ്ജ് കുര്യന്‍മംഗലത്ത്്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
301രാജപ്പന്‍ എന്‍ കെനെല്ലിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
302വൈ ജോസഫ് നാടാമര്‍ജെ സി ഭവന്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
303ദേവസ്യ ജോസഫ്പുതിയകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
304ശശിധരന്‍നെല്ലന്‍കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
305പ്രമോദ്മാന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
306ദേവത്യമണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
307കെ കെ തോമസ്കാളമ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
308ചാക്കോപന്നാരകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
309ബിനുഫ്ലവര്‍വില്ല, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
310ശാന്തതാമരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
311മേരിനെടുപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
312അജിത് കുമാര്‍ എസ്ശാന്തിവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
313ഇന്ദ്രന്‍ കെ കെകൊല്ലംകുന്്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
314ചന്ദ്രികലതാസദനം, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
315പി എന്‍ രവിപെരുമ്പംകുട്ടി, മണിയാറന്‍കുടി , നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
316മധു എല്‍സിനെടുമ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , നെല്ലിപ്പുഴകവല685602
317ജോണി ജോസഫ്അടിച്ചിലാംമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിക്കവല685602
318റ്റി എന്‍ ഷാജിതെക്കിലഞ്ഞിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
319തങ്കപ്പന്‍ പിശരല്‍വിളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
320സ്കറിയ സ്കറിയചെന്നിലത്തുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മംഗലംകവല685602
321ജോസ്ചേറ്റാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
322അജീഷ് രാജന്‍നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
323കുര്യന്‍ തോമസ്മാറാമറ്റം, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
324ദേവസ്യമാങ്കുളത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
325വിനോയി സി എചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
326കെ എന്‍ മുരളികുളങ്ങരേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
327സിജോമംഗലത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
328ജോസ്കുളങ്ങരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
329മോഹനന്‍തുണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
330കൃഷ്ണന്‍കുട്ടികല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
331കുഞ്ഞിപെണ്ണ്മാന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
332ജോര്‍ജ്ജ് ആഗസ്തിആലപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
333ജബ്ബാര്‍മാമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
334ബിനോജ് എം ജെമങ്കോട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിസിറ്റി685602
335അജു ജോര്‍ജ്ജ്വട്ടപ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
336രാഘവന്‍താഴത്തെതെയ്യകുടത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
337രാജന്‍ കെ എകുട്ടിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
338രാജേഷ്പനമലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
339സദാശിവന്‍കിഴക്കേക്കര, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
340സജി എം എസ്മരോട്ടിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
341ഷിബി ജോസഫ്പാടിഞ്ഞാറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, 685602
342പൗലോസ് M Jമുലേക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വെള്ളക്കയം685602