വാർഡ് IV കരിബന്‍

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1എന്‍ ആര്‍ രതിഷ്നാരമംഗലത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
2സി ആര്‍ രാമന്‍ചെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
3ത്യഗരാജന്‍കാട്ടുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
4ദേവസ്യ തോമസ്ഇലവും‍പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
5മാത്യു തോമസ്ഇലവും‍പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
6ഷിബു ആന്‍റ‍ണിമൂലയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
7ചാക്കോ ജോസഫ്പാറേക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
8വര്‍ഗ്ഗീസ് കെ. വികൂനാനിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
9സെബാസ്റ്റന്‍കണിയാന്‍കണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
10പൈലി വര്‍ഗീസ്പത്തേനാല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
11ജോര്‍ജ് ജോസഫ്പാറേക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
12ജോസഫ് തോമസ്ഇലവും‍പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
13ജോസഫ് സ്കറിയപന്നൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
14റെജി ജോസഫ്പന്നൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
15റോയി ജോസഫ്പന്നൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
16അല്‍ഫോന്‍സ്പാങ്കിമാലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
17ദേവസ്യാപാറേക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
18ജോണ്‍ വിന്‍സന്‍റ്നെടുംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
19കോന്താലംതേലംപ്പുറം, തടിയന്‍പാട്, 685602
20ഓമനശ്രീധരന്‍കൊല്ലംമാവടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
21മേരിവേലന്‍പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട് അമ്പലപ്പടി685602
22മോഹനന്‍വാമറ്റത്ത‍ില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട് അമ്പലപ്പടി685602
23വിനോദ്ഇടതുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട് അമ്പലപ്പടി685602
24മേരി രാജപ്പന്‍ഇടതുരുത്തിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട് അമ്പലപ്പടി685602
25ദിവാരന്‍ വി പിവലിയകാപ്ലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
26അഷറഫ്കുളത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
27ഹമീദ് ഇ എംഇല്ലിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
28യൂസഫ് കെ കെകുറ്റിവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
29രാധാക്യഷ്ണന്‍കാരുകുളത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
30സുകുമാരന്‍ ചെല്ലപ്പന്‍കൂവപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
31ജോസഫ്കോച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
32സുബൈര്‍ (നാഗൂരമ്മകെന്താലം)വെള്ളൂപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
33കാര്‍ത്ത്യായനി രാമചന്ദ്രന്‍പാറത്തോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
34ജലീല്‍പുളിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
35വര്‍ക്കി എം റ്റിപോഴത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
36അനില്‍കുമാര്‍പടി‍‍‍ഞ്ഞാറേകൂളിരാങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
37ഷീല ജോര്‍ജ്പുളിക്കണ്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
38അമ്മിണി വര്‍ക്കിനടുക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
39തക്കപ്പന്‍പിള്ളകിഴക്കേടത്ത് പുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
40സന്തോഷ് ഇ ആര്‍ഇടതുരുത്തിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
41മേരി ആഗസ്തിപറപ്പിള്ളിത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
42ചന്ദ്രന്‍മാനി( പൊന്നമ്മ)പാലക്കോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
43ചന്ദ്രന്‍ എം എമങാട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
44അമ്മിണി പരമേശ്വരന്‍കൊച്ചുതണ്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
45സാബു കെ എന്‍കണിയാംകുടിയിന്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
46ലിജോ പി ജെപൊരിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
47ജോസഫ് കെ ജെകൈതയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
48ബോബന്‍ മാത്യുകുഴിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
49ജോര്‍ജ് ജോണ്‍നെല്ലികുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
50ശാന്തരാഘവന്‍അമ്പലകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
51ഷാജി കെ ബികണിഞ്ഞാട്ട് ഓലിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
52സനല്‍കുമാര്‍ എ ഇഅരിപ്പാത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
53ജോയി എന്‍ ജികാവുംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
54ശിവന്‍പിള്ളകൊച്ചുവെളിയൈകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
55ഫാത്തിമഹനീഫമഞ്ഞളാംകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
56ബൈജു പി കെപ്ലാപ്പള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
57എല്‍സമ്മ സോജന്‍കോച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
58കേൈശി എബ്രാംതടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
59സെയ്ത്മുഹമ്മത് റ്റി ഇപുളിക്കകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
60ഇബ്രാഹിം സി എചീനിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
61രാജന്‍ തങ്കപ്പന്‍കാവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
62ജമാല്‍ കെ വികമ്മത്തുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
63ഷെമീര്‍ റ്റി ബിതയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
64ഇ എസ് ഇബ്രാഹിംഇടപ്ലായില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
65അലിയാര്‍ സി എംചീനിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
66അലിയാര്‍ എം എംമേച്ചേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
67അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍പറക്കാട്ട് പുത്തന്‍പുര, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
68കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി ഭാസ്കരന്‍ചെരുവില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
69നൗഷാദ് കെ എംകേളന്‍കുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
70പീറ്റര്‍ ജോര്‍ജ്കുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
71ജോസ് ജോര്‍ജ്കുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
72തേവന്‍ രവിഅമ്പലകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
73രവി കെ കെകുളക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
74ജേക്കബ് ജോസഫ്പിന്നക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , 685602
75ദേവസ്യ ചാക്കോകാളിയാനില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
76അല്‍ഫോണ്‍സ് റ്റി എതൈനാൈവീട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
77ബേബി ജോണ്‍കൊടക്കല്ലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
78സെബാസ്റ്റന്‍ ചാണ്ടിവടക്കേമലയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
79ജെയിസണ്‍ ജേക്കബ്വട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
80അഗസ്റ്റ്യന്‍ ജോസഫ്പന്നാരകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
81ഷംനാദ്കുറിച്ചിയില്‍ വീട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
82ജോണ്‍ വര്‍ഗീസ്ചക്കൂലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
83കെ എസ് മക്കാര്‍കുഴിപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
84ഡനേഷ്ചാ‍ഞ്ഞവെട്ടിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
85ദേവസ്യ സ്കറിയമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
86സത്യന്‍ എ ബിവാര്‍വിളാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
87സുരേഷ് പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
88തങ്കപ്പന്‍ ആര്‍ എസ്കുളങ്ങര, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
89സി എം ജമാല്‍ചുള്ളിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
90ജോസഫ് കെ പികോക്കാപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
91ഒ എം കുട്ടപ്പന്‍ഓട്ടുപുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
92സുബൈര്‍ വി കെവാണിയപുരയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
93ലക്ഷ്മികുട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
94അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍പറക്കാട്ട് പുത്തന്‍പുര, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
95ബിജു മാത്യുവെട്ടൂണ്ടിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മേയ്ക്കപടി685602
96ടോമി ജോസഫ്നൂറംമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
97നൗഷാദ്മാടവനച്ചാലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
98ജോണ്‍സണ്‍കോച്ചാനിച്ചേട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
99അലിയാര്‍ കെ പികുമ്പളകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
100വൈതിന്‍മാടവനച്ചാലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
101മാത്യു കെ സികല്ലൂര്‍തോട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
102വിനു പി റ്റിപുളിക്കപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
103ജോര്‍ജ് തോമസ്ഇലവും‍പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , IDA ടവര്‍ ജെഗ്ഷന്‍685602
104ദേവസ്യാവേലംകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
105മേരി ജോസ്പൂമറ്റം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
106ജോമോന്‍ (ജോജോ ജോസ്)പൂമറ്റം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
107അപ്പുകുട്ടന്‍വയലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കാപ്പിമുക്ക്685602
108ഡായിജോര്‍ജ്കിഴക്കേടത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
109ഹസ്സന്‍ മൈതിന്‍കേളന്‍കുടി, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
110ശിവന്‍ കെ ആര്‍കോതചിറത്തടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ മുകള്‍ ഭാഗം685602
111അനില്‍ വി എസ്വീരന്‍വലയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
112യൂസഫ്ഇസ്മയില്‍അന്തീനാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
113ബിനോയി ജോസഫ്പുരയിടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
114ജോര്‍ജ് അഗസ്തിപുളിയംമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കാപ്പിമുക്ക്685602
115വിന്‍സന്‍റ് ജോസ്പൂമറ്റം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
116ജോയിഊന്നനാല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
117ബൈജു ജോര്‍ജ്പുളിയംമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
118ഷംസുദിന്‍പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
119സന്തോഷ് എം സിമാന്താടികുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
120ജോണ്‍ലണ്‍ ഫ്രന്‍സീസ്വില‍ങ്ങുപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
121ഫ്രാന്‍സീസ്വില‍ങ്ങുപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
122മാത്യു ദേവസ്യവടക്കേഈന്തോട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
123രാമകൃഷ്ണന്‍ചേലപ്ലാങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
124വിന്‍സന്‍റ്അമ്മാണ്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
125വാസുദേവന്‍മാന്നാടികുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
126ശാരദാമ്മ ചെല്ലപ്പന്‍മാന്താടികുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
127ടോമി ജോര്‍ജ്കിഴക്കേടത്ത്, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
128ബിജു വി ജെവലിയപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
129ബേബി എം ബിമേയ്ക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
130ഷിബു വി കെവാളികുളത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
131ബിനു മാത്യുമേനാച്ചേരില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
132സാറാമ്മ പൗലോസ്കുഴിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
133റോയി കെ എസ്കോയില്‍പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
134പി കെ തമ്പിപുളിക്കപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
135ബേബികുഴിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
136മാതൂ മാതൂനെല്ലേടത്ത്, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപടി685602
137ശാന്തമ്മ ബാലകൃഷ്ണന്‍കളപുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , അരമനപടി685602
138കെ പി എബ്രഹാംകുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
139വര്‍ക്കി ജോസ്നമ്മേലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
140തങ്കമ്മ ചന്ദ്രന്‍ചൊക്കുംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
141ബേബി ശിവാനന്ദന്‍മാന്താനത്ത്, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
142കെ എസ് അലിയാര്‍കുഴിപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
143ബിജു ജോര്‍ജ്കുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
144ജോര്‍ജ് തോമസ്നടുക്കുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
145സെയ്ത് കെ എംകൊളത്തായില്‍കോട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
146ടോമി ജോസഫ്നടുപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
147നൗഷാദ് ബഷീര്‍തോപ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
148ടോമി ജോര്‍ജ്പാലയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
149ബിന്ദുമോള്‍കോയിപ്പുറത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
150അജി സി സിചൊക്കുംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
151സണ്ണി വര്‍ക്കിഎഴുപറയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
152സന്തോഷ് കെ കെകളത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
153ലക്ഷ്മി നായര്‍ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
154ചെക്കന്‍ ചെല്ലപ്പന്‍തോട്ടുങ്കരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
155മാധവന്‍ പാപ്പന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
156ഇസ്മായില്‍ എം ജെപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
157പി കെ രാജപ്പന്‍പ്ലാക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
158സിബി കുര്യന്‍മൂലേക്കരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
159ജോര്‍ജ് വര്‍ഗീസ്വാരികാട്ട്, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
160മൈക്കിള്‍താഴത്തേടത്ത്, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
161മാത്യു മത്തായിവട്ടോത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
162ഏലമ്മ ജോണ്‍വാഴേകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
163ജോണി പി ജെപുല്ലാന്തിയാനിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ സെന്‍റ് മേരീസ് പടി685602
164തോമസ്ഓലിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
165അസ്സിസ്പുളിയ്ക്കകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
166ഏലിയാമ്മ ജോണ്‍ചുണ്ടക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
167റ്റ് വി ജോര്‍ജ്തടിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
168കമലമ്മ ഭാസ്കരന്‍പൂത്തോട്ടിപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
169സുപ്രന്‍പൂത്തോട്ടിപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത് ഭാഗം685602
170സുബൈര്‍ സി എംചുള്ളിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
171അനിത ജോയിചുണ്ടക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
172മോഹനന്‍വാര്‍വിളാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
173അമ്മിണി ശ്രീധരന്‍പഴുക്കാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
174ടോമി തോമസ്തലച്ചിറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
175ബെന്നി ജോണ്‍മുണ്ടയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
176ഷാജഹാന്‍പുളിയ്ക്കകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
177ബിബി ജോര്‍ജ്തേന്‍കല്ലേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
178ഷിജു കെ ഡികല്ലുറുമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
179ജോസഫ് അഗസ്തിഇരുട്ടുതോട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
180ബെന്നി ജോസഫ്ഇരുട്ടുതോട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
181മണിപനയക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
182ടോമി ജോസഫ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ചപ്പാത്ത്685602
183പ്രകാശ് ജോസ്പൂമറ്റം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
184രാജു പി എസ്പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
185തോമസ് ജോസഫ്പുരയിടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കാപ്പിമുക്ക്685602
186എ എം ഇബ്രാഹിംഅറഞ്ഞനാല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ ഇലവുംപാറപ്പടി685602
187സൈനൂദീന്‍ പി എംപുതിയടത്തുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
188മുഹമ്മദ് പ് എസ്പുതിയടത്തുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
189ഷിബു ജോണ്‍മഠത്തില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
190അസ്സിസ് വി എസ്വെള്ളൂപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
191ബദറൂദീന്‍ പി ഇപറക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
192ആന്‍റണി മാത്യുഅടയ്ക്കാമുണ്ടയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
193സലീം കെ ഇകുടപ്പനകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
194തോമസ് ചാക്കോഓലിയ്ക്കതാട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
195എം വി പൗലോസ്മോളേന്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
196മൈദീന്‍ സി കെചാമക്കാലായില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
197തങ്കമ്മ കു‍‍ഞ്ഞപ്പന്‍പ്ലാക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
198റോയി മാത്യുനെല്ലുംകുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
199റഷീദ് എ പിആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
200തോമസ് കെ ജെകാണ്ടാവനത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
201എന്‍ ശിവന്‍കാട്ടുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
202അബ്ദുള്‍റസാഖ്കമ്മത്തുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
203ജനാര്‍ദ്ദനന്‍നായര്‍ എസ്ഞാറുകുളത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
204അലിയാര്‍ മൈദീന്‍മോളേക്കുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
205സെലീന സാബുജാന്‍പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
206ശാരദ കുട്ടപ്പന്‍ചവറനാല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
207ഷാജു പി എംപടിഞ്ഞാറേക്കരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
208തങ്കപ്പന്‍ കോച്ചുരാമന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
209ജാന്‍സി തങ്കച്ചന്‍കുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
210രാജു തേവന്‍അമ്പലകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
211എന്‍ ഭാസ്കരന്‍കണ്ടത്തിന്‍കര, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
212സജീവന്‍ എ റ്റിആനാപ്പാറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
213തോമസ് മാത്യുതയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
214ബഷീര്‍ റ്റി എംതോപ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
215കുഞ്ഞപ്പന്‍ മാധവന്‍പ്ലാക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
216കരുണാകരന്‍ നാരായണന്‍തണ്ടാടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
217അബ്ദുള്‍ഗഫൂര്‍കമ്മത്തുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
218റ്റി വി ബഷീര്‍തയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
219റ്റി എം ഹംസതോപ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
220രാധാമണി വിജയന്‍തോട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
221രാജേഷ് റ്റി പിതോണിത്തറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
222മുഹമ്മദ് റ്റി എതച്ചുമറ്റം, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
223സമദ് റ്റി എംതച്ചുമറ്റം, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
224കെ കെ രവികാരയ്ക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
225വര്‍ക്കി ചാക്കോപൂന്തുരുത്തിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
226ജോണ്‍ ദേവസ്യഎടാട്ടേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
227രതീഷ് റ്റി പിതോണിത്തറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
228എം കെ ചന്ദ്രന്‍മുടയാനിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
229എന്‍ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ഞാറകുന്നത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
230ദേവസ്യ ദേവസ്യകല്ലിടുക്കാനാനിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
231കെ ജെ ജോര്‍ജ്കോക്കാപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
232റെജി സി കെചിറകണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
233തങ്കച്ചന്‍തണ്ടേല്‍കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
234ജയന്‍ തോമസ്ആവിമൂട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
235തോമസ് മാത്യുകോട്ടാരം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
236ബിജു ജോണ്‍നെടുങ്ങാട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
237സാജു വി പിവാമറ്റത്ത‍ില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
238ബിനോയി ജോസഫ്നടുപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപടി685602
239ജോസഫ്ചെമ്മരപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
240ജെസ്സി ഷാജുവലിയകുളങ്ങില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ സെന്‍റ് മേരീസ് പടി685602
241ഹമീദ് പി പിപുത്തന്‍പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
242ആനീസ് പോള്‍താഴത്തേകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
243ജോസഫ്അതിര്‍ത്തിമുക്കില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
244അനീഷ് പി ജെകണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
245ഷിജോ മാത്യുഇലവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
246ഗിരീഷ്കുമാര്‍ സി പിപാപ്പയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
247ഷാജി റ്റി എംതച്ചുമറ്റം, മണിപ്പാറ , കുരിശിക്കല്‍സിറ്റി685602
248ജോയി മാത്യുമേസ്രാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
249ലത്തിഫ് കെ ബികച്ചേരിത്താഴത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
250അബ്ദുള്‍ റഹിം എ എസ്ഇളംപ്ലാശ്ശേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
251ജോര്‍ജ് റ്റി വിതുണ്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
252അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍ സി വിചൂരത്തോട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
253പരീത്മക്കാര്‍ചുള്ളിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
254റഫീക് സി പിചുള്ളിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
255അഗസ്റ്റ്യന്‍ കെ എകൂനംപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
256റോസമ്മ പി റ്റിപുലികാട്ട് മലയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
257എബ്രഹാം ജോസഫ്പ്ലാക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
258വര്‍ഗീസ് ലൂയിസ്മാളിയേക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
259സെബാസ്റ്റന്‍ ജോസഫ്പുളിക്കകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
260അനില്‍കുമാര്‍ കെ ആര്‍കോച്ചുപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
261ജോയികുര്യന്‍പൂവത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
262ജയിംസ് ജോസഫ്തടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
263സിബി മാത്യുകോച്ചിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
264ജോയി പൗലോസ്മുതുകുളത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
265വര്‍ഗീസ് ജോസഫ്മുഞ്ഞനാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
266അന്നമ്മ മാത്യുകരോട്ടുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
267അഗസ്റ്റിന്‍ തോമസ്മണിമല, തടിയന്‍പാട്, അശോക685602
268ഷാജി തോമസ്മടിക്കാങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്-അശോക685602
269സിദ്ദിഖ് പി പിപീടികത്താഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്-അശോക685602
270ജയിംസ് പി റ്റിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
271എന്‍ കെ ശേഖരന്‍നീനനാല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
272ജോണ്‍ തോമസ്കൂമ്പുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
273അനില്‍ റ്റി ആര്‍തടങ്ങഴിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
274ഫിലോമിന മുരളിധരന്‍മുകേഷ് ഭവന്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
275ഏലിയാമ്മ മാത്യുമേസ്രാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
276ജോര്‍ജ് മാത്യുമേസ്രാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍കാനം685602
277ജയന്‍ വി റ്റിവെട്ടിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , തടിയംപാട്-അശോക685602
278ഔസേപ്പ് ചാക്കുവാമറ്റത്ത‍ില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
279ഷാജി കെ എസ്കല്ലറയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
280ജോണി പി പിപാണ്ടങ്കല്ലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
281ഇ എ ജോസഫ്ഈറത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
282മുഹമ്മദ് സി എചൂരത്തോട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
283ജോസ് സ്റ്റീഫന്‍മണ്ണാര്‍കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക-കരിമ്പന്‍685602
284തോമസ് റപ്പേല്‍തേക്കാട്, മണിപ്പാറ , അശോക685602
285ജോയി ഐസക്ക്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍-കട്ടിംഗ്685602
286കുഞ്ഞുമോന്‍ മക്കാര്‍തെക്കേക്കര, മണിപ്പാറ , അശോക-കരിമ്പന്‍685602
287ശിവന്‍ കെ വികരിപ്പമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക-കരിമ്പന്‍685602
288ബെന്നി തോമസ്വട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
289കുര്യന്‍ മാത്യുആട്ടുകുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
290ഷേര്‍ളി മാത്യുമേസ്രാകത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
291സി ബി തോമസ്ഓലിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ അരമന പടി685602
292ജോസഫ്വയലില്‍ പുരയിടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ അരമന പടി685602
293സജി വര്‍ഗീസ്കരോട്ടുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ അരമന പടി685602
294ഫ്രന്‍സീസ് ജോസഫ്മുണ്ടിയാങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ അരമന പടി685602
295വി ജെ ജോര്‍ജ്വട്ടപ്പാറ, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപടി685602
296ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുടുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
297സാബു വി ജിവട്ടപ്പാറ, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപടി685602
298ജോയി തോമസ്പൂവത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപടി685602
299ഹൈദ്രോസ് ബാവആച്ചേരില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
300ജോസഫ്കോക്കോപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
301ജോസ് ചാക്കോവാമറ്റം, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
302എന്‍ സി ആന്ദന്‍നിരപ്പേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
303മുത്തുലക്ഷ്മിനിരപ്പേല്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
304ബാലശങ്കര്‍നിരപ്പേല്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
305ബാബു പി വിപടിഞ്ഞാറേപുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കാപ്പിക്കവല685602
306കെ വി ജോസഫ്കല്ലുവീട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കാപ്പിമുക്ക്685602
307എന്‍ എം ബെനഡിക്ട്നിരവത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
308സാബു അഗസ്റ്റ്യന്‍പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
309ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റ്യന്‍മാപ്പലകയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
310ജോയി തോമസ്കോളശ്ശേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍‍685602
311സേവ്യര്‍ എ സിആലുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
312ദിലിപ്കക്കാട്ടുര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
313ഉണ്ണി R Pആലുംകുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
314ജോണ്‍സണ്‍ V Cവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
315ഹരികുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
316ബേബി ജോസഫ്ആലക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
317ജോണ്‍ കുര്യാക്കോസ്നെടുങ്ങാട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
318ലക്ഷമികണ്ടത്തിന്‍കര, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
319ബാബു ജോര്‍ജ്ജ്വട്ടപ്പാറ, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
320രജനിപാലമുട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
321ആഗസ്തിവെട്ടിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
322ജോയി ജോണ്‍വടക്കുംകരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
323റസാഖ് പി എസ്പുതിയേടത്തുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
324ജോസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
325സാബു എം ടിമാതാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
326അമ്മിണിവള്ളോംകല്ലേല്‍, മണിപ്പാറ , 685602
327ഗിരിന്ദ്രന്‍തൈപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
328ഫ്രാന്‍സി ജോസഫ്നാട്ടാര്‍വയലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
329ചാക്കോ K Cകണ്ണാരത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
330സുലൈമാന്‍തൊട്ടിപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
331ജോസഫ് മാത്യുനന്തളത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
332പാപ്പച്ചന്‍ അയ്യപ്പന്‍മങ്ങാട്ടേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
333അജി സി കെചെങ്ങാങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
334ലീല വി കെവള്ളോംകല്ലേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
335അരുണ്‍ എന്‍ കെനെല്ലന്‍കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
336ഷാജി മുഹമ്മദ്കേളന്‍കുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
337തങ്കപ്പന്‍ കെ കെകവലയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
338നിസ്സാര്‍ കെ എംകുഴിപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
339അന്നമ്മ മധുവെട്ടത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
340മാത്യു എ എഇലവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
341ഷാജി കെ കെകിഴക്കേവീട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
342പ്രഭാകരന്‍തുരുത്തിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
343ജോണ്‍ മാത്യുകൊചിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
344ലീലാമ്മ ജോയിഓലിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
345ഫിലിപ്പോസ് റ്റി പിതെക്കേക്കുറ്റ്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
346ഈസ കെ വികമ്മത്തുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍‍685602
347അമ്മിണി നാരായണന്‍മുരിക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
348ജേക്കബ് തോമസ്തയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
349സ്ക്കറിയ എം എസ്മൂലക്കരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
350ജെയിംസ് ജോസഫ്മൂന്നുമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
351മോഹനന്‍ കെ കെകിഴക്കേവീട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
352മണി എം എമുരിക്കന്‍പടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
353ഓമന കൃഷ്ണന്‍കുട്ടികൊല്ലമ്മാവടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
354ജോസഫ് കെ വികണ്ണാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
355മൂസ്സ പി എസ്കുഴിപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
356സലിം സി എംചുള്ളിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
357ഷൈജു സ്ക്കറിയമൂലേക്കര, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
358കുഞ്ഞുട്ടി വി ജെവട്ടപ്പാറ, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
359അലക്സാണ്ടര്‍ കെ എംകിടങ്ങത്താഴെ, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍‍685602
360ജോസ് മാത്യുകൊട്ടാരം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
361മറിയം മത്തായിതാന്നിച്ചുവട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
362കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എ എംആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
363ബാബു ജോര്‍ജ്ജ്പാലയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
364ജോര്‍ജ്ജ് അബ്രാഹംപാലയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
365ജോസഫ് മത്തായിമാടവന, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
366രാമന്‍ കേളപുല്‍പ്രക്കുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
367സജി തോമസ്ഓലിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
368ഖാദര്‍ എ എംആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
369നൌഷാദ് എ കെആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
370ചിത്തുമ്മ മീരാന്‍ആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
371ലീലാമ്മ മാത്യുകരോട്ടുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപ്പടി685602
372ബേബി ജോര്‍ജ്ജ്കുരിശിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപ്പടി685602
373ബിജു പി ഡിപാറേക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , വട്ടപ്പാറപ്പടി685602
374മുഹമ്മദാലി ഇബ്രാഹിംപറക്കാട്ട് പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിപ്പാറ , കാപ്പിക്കവല685602
375ഷിനാജ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിപ്പാറ , മേയ്ക്കപ്പടി685602
376സുരേഷ് ബാബുകൂവപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
377ശെല്‍വന്‍(ശെല്‍വന്‍)ഈശ്വരമംഗലത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
378ഷാജി വിന്‍സെന്‍റ്പുറവക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, അശോക685602
379സ്റ്റീഫന്‍ എംഇലഞ്ഞിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
380രാജി സുകുമാരന്‍കല്ലുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
381സരസ്വതിരാജ്ഭവനം, മണിപ്പാറ , അശോക685602
382രംഗന്‍കാട്ടുകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
383ഗോപിപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
384തങ്കമ്മ തങ്കപ്പന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
385കെ വി നാരായണറാവുകമതം, മണിപ്പാറ , അശോക685602
386വര്‍ക്കിപുളിമൂട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , അശോക685602
387ജോസ്വടക്കേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
388സജിമാന്‍കൂട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
389മധുചാലായില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
390ജോസ്വട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
391ഭാസ്ക്കരന്‍കാനത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
392തോമസ് ചാക്കോകീത്തറ, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
393ചന്ദ്രന്‍ കെ പികൊച്ചുമണ്ണില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
394സുഗുണന്‍ പി ബിപറമ്പാട്, മണിപ്പാറ , കരമ്പന്‍685602
395ലെനിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍പലകചാരിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
396അച്ചുതന്‍കാനത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
397ജി രാജുഇടവീട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
398വത്സല മാത്യുപുതുപ്പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
399രാജേഷ് പി റ്റിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
400റെജി എം കെമുതുകുളത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
401വി എം മോഹനന്‍കുചേല സദനം, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
402ജോണ്‍കുഴിയാത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
403പരീത് മൈദീന്‍ആട്ടായത്ത്, മണിപ്പാറ , 685602
404ഫ്രാന്‍സിസ്മെയ്യാറ്റുംകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍ കട്ടിംഗ്685602
405സന്തോഷ്വള്ളോകല്ലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
406തോമസ്പുളിയംതൊട്ടിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
407സിബി ആന്‍റണിമാളിയേക്കല്‍, മണിപ്പാറ , 685602
408മൈക്കിള്‍നെല്ലംകുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
409വര്‍ഗ്ഗീസ്പോളച്ചിറ, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
410ജോണ്‍തോമസ്മഠത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
411കുര്യാക്കോസ്വെള്ളംകിടക്കാപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
412ദാനിയേല്‍ കെ എംകരണത്തേടത്ത്, മണിപ്പാറ , 685602
413ഭവാനിപായ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കാപ്പിമുക്ക്685602
414ധര്‍മ്മരാജ്കല്ലവിളയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
415ദേവദാസ്മുരുകുംപടിയില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
416സോയി മാത്യുതൊണ്ണംമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
417ഷാജി ജോസഫ്കൈപ്പടാശ്ശേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
418ജോസ് തോമസ്ചെറുതായിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
419ജോസഫ് കുര്യന്‍തളിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
420വര്‍ഗീസ് ജോസഫ്(ജോയി)മുഞ്ഞനാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602