വാർഡ് XI ഗാന്ധി നഗര്‍

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1കെ സോമരാജന്‍ചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
2അഷറഫ്കള്ളിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
3ദാസ് എമാങ്കോട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
4ഔസേപ്പ് റ്റികിഴക്കേഅരവിന്ദത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
5ബാബുു പി ജിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
6അമ്മിണി കൊച്ചുപെണ്ണ്തുരുത്തേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
7മനോഹരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
8സന്തോഷ്കുമാര്‍ എം കെചമ്പക്കുളത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
9സുജാതചമ്പക്കുളത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
10മണികണ്ഠന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
11പ്രസാദ് കെ റ്റികീച്ചേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
12സുരേന്ദ്രന്‍കൊങ്ങാപ്പള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
13സൈനബവാകമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
14കെ കെ ഇബ്രാഹിംകളപ്പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
15നൂര്‍മുഹമ്മദ്നൈനകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
16കെ കെ അഭിലാഷ്കൂറ്റാംതടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
17മാരിമുത്തുനിരപ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
18ചന്ദന്‍പാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
19രാമന്‍ചാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
20ലത പുതുപ്പറമ്പില്‍പുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
21മുത്തുലക്ഷ്മിമണിവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
22തങ്കരാജന്‍പുതുവേലില്‍കരയ്ക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
23ബൈജുകൊച്ചുതറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
24കൃഷ്ണമ്മഎറുമലവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
25രഞ്ജിത്ത് കുമാര്‍ ആര്‍പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
26വിനോദ്കരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
27കെ എം വിജയന്‍കെ പി ഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
28തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍കൊരട്ടിപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
29ഭവാനികൈതക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
30പ്രഭാകരന്‍കൈതക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
31ഓമന ബാബുകോയിപ്പുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
32പ്രേമന്‍പുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
33കുഞ്ഞിരാമന്‍ കെ കെകടപ്ലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
34സുനില്‍കുമാര്‍കടപ്ലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
35ശരല്‍കുമാര്‍കടപ്ലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
36ജോയി കെ എആലപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
37കുട്ടന്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ആലപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
38ഹനീഫ ഒ എംഓത്തുപള്ളിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
39ഷെമീര്‍കൊല്ലാര്‍കുഴയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
40അനീഷ് കെ എസ്കൊല്ലംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
41ചെല്ലമ്മവേലിത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
42ജോസഫ്്കരേലിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
43മഹേഷ്ചിറ്റരിയത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
44രാഘവന്‍മൂലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
45മുഹമ്മദ് സലീംപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
46ജോണ്‍തൈപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
47സതികരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
48സലിന്‍കുമാര്‍വെള്ളാരംപാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
49രാജന്‍കാരക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
50രാജന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
51നാസറുദ്ദീന്‍വടക്കേവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
52രതാല്‍്ഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
53മേരി ഇ കെഇടയ്ക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
54വര്‍ഗ്ഗീസ് മാത്യുഇളപ്പുങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
55ഖദീജ രാജപ്പന്‍തെക്കേവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
56ലത.പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
57ബിനു ജോസഫ്മംഗളാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
58ദാമോദര പണിക്കര്‍ആശാഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
59ഗോപി എം എംമാമ്പംകുളത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
60തങ്കയ്യന്‍കിഴക്കേക്കണ്ടംപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
61രാജുകുരുവേലിക്കുടി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
62മിനികളിയിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
63അമ്മിണി തോമസ്ചരുവില്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
64ബിനില്‍ചാങ്ങേകിഴക്കേതില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
65ദാനിയേല്‍ ജിചാങ്ങേകിഴക്കേതില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
66ജോയി പി ജെപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
67മനോജ് പി റ്റിതട്ടാരുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
68നിര്‍മ്മലാ രവീന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
69അപ്പുക്കുട്ടന്‍തട്ടാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
70തോമസ് പി ജെപുത്തന്‍പുയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
71സരസമ്മമംഗളാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
72അബ്ദുള്‍റഹീംമുണ്ടകത്തുവയലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
73മണിമുകാലാ പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
74രാജമ്മകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
75രാജന്‍പുതുവല്‍ക്കരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
76ബിജു പി പിപുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
77രാജമ്മകല്ലുവിളപടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
78ബൈജുകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
79സോമന്‍ കെ കെകുരുവിളകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
80ശാന്ത വിവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
81പി ഗോപിചരുവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
82സുരേഷ്തട്ടാരുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
83സാവിത്രിപുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
84അബ്ദുള്‍റഹീം കെ എകൊല്ലര്‍കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
85സതീഷ് പി ആര്‍പാട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
86ബീവിഎടനക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
87സുബൈര്‍ കെ ബികണിയാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
88അബ്ദുള്‍ഖരീംപടിഞ്ഞാറേക്കര, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
89ജാഫര്‍പടിഞ്ഞാറേക്കര, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
90ദേവനേശന്‍ നാടാര്‍ ഡിവലിയവിള വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
91സുരേഷ് എം എസ്മേതലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
92ശശി കെ വികുത്തുകല്ലിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
93ലക്ഷ്മികണ്ണേക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
94സുരേഷ് എം എസ്കണ്ണേക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
95പുഷ്പന്‍ ബികിഴക്കേച്ചിറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
96ചിന്നമ്മ ശിവന്‍വഴിനടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
97ചീനിയമ്മപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
98ലളിതകൊങ്ങപ്പള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
99ലിഖിമോന്‍ കെ ആര്‍കൊങ്ങപ്പള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
100സുകുമാരന്‍മേതലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
101സുരേഷ് വിശാന്തിമിലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
102സുബാഷ് വി എംവെള്ളാപ്പിള്ളി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
103സുബാഷ് വി എംവെള്ളാപ്പിള്ളി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
104ഭാസ്ക്കരന്‍ പി കെപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
105ഗോപി എം കെകോളച്ചാംവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
106ഉഷ.തട്ടാപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
107ദിലീപ് തോമസ്തട്ടാപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
108റോബിന്‍സണ്‍കരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
109ഓമനമൂഴിയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
110പുഷ്പകോളച്ചന്‍വിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
111അനീഷ് പൊന്നുകരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
112പൊന്നമ്മ കെമാര്‍വിളാകത്ത് വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
113കെ തങ്കപ്പന്‍കരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
114മോഹനന്‍ കെ പികൊചച്ചുതുണ്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
115വാസുദേവന്‍ആലപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
116പൊന്നമ്മപിച്ചപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
117മുരളി പി ആര്‍പിച്ചകപ്പിള്ളി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
118കബീര്‍ കെ കെകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
119ശശിതടിപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
120ലിറ്റോമോന്‍ ഇഗ്നേഷ്യസ്പെണ്ണിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
121സുകുമാരന്‍പുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
122രാജന്‍ കെ കെകൊച്ചുതറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
123ലളിതമ്മകൊച്ചുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
124തങ്കമ്മകടുക്കപ്പാറ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
125അയ്യമ്മവീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
126പൂങ്കൊടിമണി വിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
127മുത്തു കെമണിവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
128മനോഹരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
129പാത്തുമ്മവീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
130രാധാകൃഷ്ണന്‍കാര്‍ത്തികാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
131ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍കദളിപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
132ആസിയഇടനക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
133അന്നക്കുട്ടിചമ്പളങ്ങാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
134തങ്കന്‍തടിപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
135പ്രദീപ്കീച്ചേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
136സോമന്‍വീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
137സാബു റ്റി വികണ്ണാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
138തങ്കമ്മകായിപ്പുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
139ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്മംഗളാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
140ബിന്ദു സദാശിവന്‍വീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
141വിജയന്‍മംഗലത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
142ജയച്നദ്രന്‍മധുമന്ദിരം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
143നാസര്‍ ഇ പിഇടനിയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
144പരീത് കുഞ്ഞ്പുല്ലുപാടം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
145മോളി പ്പിപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
146മേരി പൈലിപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
147തോമസ് ചെറിയാന്‍പുത്തന്‍കളത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
148വാസു കെ കെകടപ്ലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
149ജോസ്പുത്തന്‍വിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
150ബിജു റ്റി. പിതെക്കേവളപ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
151ജോണ്‍സണ്‍ എ ജെആലക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
152അനില്‍കുമാര്‍കടപ്ലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
153വീരമ്മപാറേക്കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
154അമൃതപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
155സെല്‍വികല്ലുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
156ഇസ്മയില്‍ചരുവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
157ലക്ഷ്മി കെ കെപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
158സൈമണ്‍കാലന്‍കാവുംപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
159ലൈല സലീംകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
160അബ്ദുള്‍ സലാംപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
161ലൈലഊറക്കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
162ശിവന്‍ പിമണിവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
163നാരായണന്‍ കെ കെകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
164പൊടിയമ്മലക്ഷ്മിവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
165സനാഷ് ശശിധരന്‍ലക്ഷ്മിവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
166ഗോപി കെമറുകില്‍പകുതിവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
167ലീലാമ്മപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
168മോഹനന്‍വെള്ളാപ്പള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
169ജോസഫ് കെ ജെകണിയംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
170പി പി രാജേഷ്പുത്തന്‍വിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
171കൃഷ്ണന്‍ വേണുസുനന്ദവനം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
172അലിയാര്‍ എ എംആക്കോത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
173ശ്രീദേവി കെമാളിയേക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
174രാജന്‍ പി ജജ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
175തങ്കമ്മആലപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
176ഷിബു എന്‍നടുവിലേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
177കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
178അജിമോന്‍ പി എന്‍പൊട്ടനാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
179ലീല ജോസഫ്മേപ്ലാത്തില്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
180പാണ്ഡ്യന്‍ കെപിച്ചകപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
181മഹേശ്വന്‍പാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
182ജോസ് തോമസ്മഞ്ഞപ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
183സുഗുണന്‍പാതിശ്ശരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
184കുഞ്ഞുമോന്‍ പി കെപള്ളിവാതുക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
185മണി കെ എംമുത്തുവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
186ഇബ്രാഹിംപഴയരിയല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
187എ എസ് സലീംഅമപാട്ടുകുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
188സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ചിന്നു നിവാസ്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
189ഷാജഹാന്‍ ആര്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
190ബിജു പിപുതിയത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
191മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്പള്ളിവാതുക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
192ഷമീര്‍പഴയവീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
193അസ്സീസ്ഓത്തുപള്ളിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
194കുഞ്ഞുപണിക്കര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
195എം എന്‍ ശശിമാങ്കൂട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
196ഈനാശ് ഡിമുകാലപുത്തന്‍ുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
197സദാനന്ദന്‍ചേലക്കോട്ടേത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
198ഇസ്മായില്‍കുതിരംകാവില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
199അലികുഞ്ഞ്കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
200അലികുഞ്ഞ് ഇബ്രാഹിംമണിയാംപാറക്കുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
201മുരുകന്‍ ചിന്നസ്വാമികുരിവേലിക്കുടി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
202ഷാജി കെ എകുന്നുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
203കമലാക്ഷിമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
204പാത്തുമ്മഇല്ലിച്ചുവട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
205ഫിലോമിനവടയത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
206ശ്യാം ജോണ്‍തോരണംവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
207എം നാസര്‍മുക്കടപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
208ഇബ്രാഹിംപറക്കോട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
209ശാന്തതാന്നിമൂട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
210അജേഷ് രാജന്‍താന്നിമൂട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
211ദിനീഷ് മോഹന്‍വെച്ചുതാഴത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
212ഹമീദ് കുട്ടിപുത്തന്‍വിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
213മറിയാമ്മമഠത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
214നബീസഇടക്കൂട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
215സവാദ് കെറോഡ് വിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
216രവീന്ദ്രന്‍ കെ കെപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
217മധു റ്റി സിവടിയ്ക്കാങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
218എ രാശാങ്കംചെല്ലംപേരുവീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
219പീതാംബരന്‍പനച്ചേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
220ഷേര്‍ളിപ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
221ജോജോആശാരികുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
222സജിവെള്ളാക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
223പരമേശ്വരന്‍തുണ്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
224തവാന്‍ എപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
225കുട്ടിയച്ചന്‍മിറ്റത്താനിയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
226മത്തായിമിറ്റത്താനിയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
227തോമസ് എം പിമിറ്റത്താനിയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
228രവീന്ദ്രന്‍ പി എന്‍പ്ലാവിള വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
229സന്തോഷ് പി പിപമ്പഴക്കുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
230ശ്രീധരന്‍തകിടിയേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
231രാജന്‍കുണ്ടുകാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
232ശ്രീകുമാര്‍ എന്‍ എസ്നെടുംപുഞ്ചയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
233സണ്ണി പി ജെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
234സജിപുതിയാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
235ബൈജുപുതിയാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
236മണികണ്ഠന്‍കുരുവേലിക്കുടി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
237അബ്ദുള്‍ സത്താര്‍കുറുങ്ങാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
238മുരുകേശന്‍ പി എസ്ചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
239കെ എച്ച് എം യൂസഫ് അലികരിക്കംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
240കറുപ്പയ്യ കെപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
241എബിആനപ്പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
242ലീലാമ്മ ഭാസ്ക്കരന്‍മുളയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
243ചിന്നന്‍ചെല്ലംവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
244സുരേഷ്കുമാര്‍ പിപുത്തന്‍പുരയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
245രാജന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി കോളനി685602
246അനില്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
247അജ്ത്ത്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
248പി ജോസഫ് തോമസ്പുത്തേട്ട്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
249സരോജനി ശ്രീധരന്‍പുതുപ്പുള്ളില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
250ഷൈജപാറയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
251മോഹനന്‍ കെകുത്തുകല്ലിങ്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
252സാബു പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
253സജിത രജനീഷ്കണിയാംകുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
254ജയപ്രകാശ്കുന്നത്ത്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
255മോഹനന്‍കരിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
256കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിതുമ്പിക്കനാനിക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
257ശശിചരുവില്‍ വടക്കേതില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
258ചന്ദ്രന്‍ ഇ സിപുത്തന്‍പുരയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
259ഹരിദാസ്വട്ടോലിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
260ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍മലയില്‍പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
261ജഗതിചാപ്രയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
262തുളസീധരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
263വര്‍ഗ്ഗീസ് പി സിപുത്തന്‍കളത്തില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
264സുരേഷ്അമ്പിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
265മുരുകന്‍ ചെട്ടിയാര്‍അമ്പിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
266മന്‍സൂര്‍ ഉമ്മ ര്‍വേഴപ്പിള്ളിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
267ബാബുവീട്ടു പേരില്ല, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
268തങ്കപ്പന്‍വീട്ടു പേരില്ല, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
269തങ്കപ്പന്‍വീട്ടു പേരില്ല, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
270പി കെ തങ്കപ്പന്‍പള്ളിക്കക്കണ്ടത്തില്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
271തങ്കച്ചന്‍വീട്ടു പേരില്ല, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
272സുലൈഖകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
273അബ്ദുള്‍ കരീംകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
274ഹാഷിജ്തുണ്ടഴികത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
275രാജമ്മപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
276കുട്ടായിബാബുഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
277മണിയമ്മകോവളംകുഴി, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
278ബിജു പി ജോപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
279ജയചന്ദ്രന്‍ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
280അബ്ബാസ്കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
281അബ്ബാസ്കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍(ഹോസ്റ്റല്‍), ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
282തോമസ്പുറ്റാനിമലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
283അജി സി എംതേക്കിലക്കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
284തങ്കമണിമുടലിക്കണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
285മാത്യു ജോസഫ്ചിറ്റപ്പനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
286അമ്മിണിപുഷ്പമംഗലത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
287ജയന്‍ആലുങ്കല്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
288ബദറുദ്ദീന്‍വടക്കേവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
289ചന്ദ്രന്‍തെക്കുപുറം, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
290വസന്തകുളത്തില്‍ഇ, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
291എ കെ മുരളിആലപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
292ജയചന്ദരന്‍ചാപ്രയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്‍685602
293മോരി ജോണ്‍സണ്‍കണിയംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
294പി കെ രതീഷ്കണിയാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
295വിജയന്‍പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
296ഫാത്തിമ എസ്വടക്കേവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
297ഓമന ശശിതാഴെചരുവിള, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
298തങ്കമ്മപാറപ്പാട്ടേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
299ശാരദ തമ്പിവൃന്ദാവനം, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
300പാര്‍ത്ഥസാരഥിഉടയാനിക്കല്‍ കുറ്റിയില്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
301സന്തോഷ് സദാശിവന്‍ഉടയാനിക്കല്‍ കുറ്റിയില്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
302സദാശിവന്‍ഉടയാനിക്കല്‍ കുറ്റിയില്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
303സഹദേവനോ‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
304കമലാക്ഷികാലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
305കരീംപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആനവാര്‍ഡ്685602
306വിജയരാജന്‍മാടമ്പിശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
307സുരേഷ്ചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
308കെ വി സാജന്‍കാരിപ്പുറത്ത്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
309ചന്ദ്രന്‍പാലപ്പെറ്റ, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
310ജോസ് തോമസ്അമ്പാട്ടികുന്നുംപുറത്ത്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
311ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിനെടുമാക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
312ജോയി കെ ജെകൈത്തിങ്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
313കെ വി പോള്‍കുട്ടുങ്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
314ചന്ദ്രന്‍പാലപ്പൊറ്റ, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
315ശാന്തപ്പന്‍പിച്ചപ്പിള്ളില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
316കെ വി പോള്‍കൂട്ടുങ്കല്‍, നായരുപാറ , 685602
317സണ്ണിപൈലിക്കൊമ്പില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
318കെ വി പോള്‍കൂട്ടുങ്കല്‍, നായരുപാറ , 685602
319ജോണ്‍സണ്‍ ജിബഥേല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
320ലീലാമ്മഅരയാലിക്കുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
321കെ വി പോള്‍കൂട്ടുങ്കല്‍, നായരുപാറ , 685602
322സുധര്‍മ്മ എന്‍അനില്‍ഭവന്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
323സുരേന്ദ്രന്‍തെക്കേരിക്കല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
324സി ജോണ്‍സണ്‍കരയ്ക്കാട്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
325അയിഷമുല്ലാത്തുവളപ്പില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
326ജലാലുദ്ദീന്‍മുണ്ടുവേലില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
327രാജു എം കെഏറ്റത്തേല്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
328സുനില്‍ ജോസഫ്കാഞ്ഞമല, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
329ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
330മരയ്ക്കാര്‍അരിമ്പശ്ശേരിക്കുടി, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
331ഉമ്മല്ലേ ഉമ്മായിആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
332വേണുഗോപാല്‍പുഴവൂര്‍പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
333രാജപ്പന്‍പഴവൂര്‍പറമ്പ്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
334കുട്ടപ്പന്‍വൈപ്പനയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
335കെ റ്റി മര്‍ക്കോസ്കിഴക്കേക്കണ്ടത്ത് പുത്തന്‍വീട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
336എജിഷ്മംഗളംപറമ്പ്, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
337നബീസമുണ്ടകത്തുവയലില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
338അബ്ദുള്‍ സലാംമുണ്ടവേലില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
339ഹനീഫ ഹമീദ്മുണ്ടകത്തുവയലില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
340സന്തോഷ്കൊച്ചുപ്ലാക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
341കൃഷ്ണന്‍കൊച്ചുപ്ലാക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
342വര്‍ഗ്ഗീസ്കുട്ടികളത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
343നെല്‍സണ്‍പള്ളിക്കതെയ്യില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
344ബേബി ആന്‍റണിഓടത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
345ജോളിഓടത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
346ബിജുഓടത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
347അലിയാര്‍ പരീത് എ പിഅരിമ്പശ്ശേരിക്കുടിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
348ഫ്രാന്‍സിസ് ജോസഫ്കാലാച്ചിറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
349കാസിംഇല്ലിക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
350തങ്കമ്മമുല്ലത്തുവളപ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
351തങ്കമ്മ കോയക്കുട്ടിആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
352സലീംമുല്ലത്തുവളപ്പില്‍, നായരുപാറ , 685602
353നൗഷാദ്വാണിയപ്പുരയ്ക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
354കുഞ്ഞുപണിക്കര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
355ഹരിദാസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
356തങ്കമ്മകപ്പകാലായില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
357ദേവസ്യാ ദേവസ്യാപനിച്ചികപ്പിള്ളിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
358എല്‍ദോസ് ചാക്കോകലായില്‍പ്പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
359ദാമോദരന്‍റോഡുവിളപുത്തന്‍വീട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
360റെജി എം ജെചുവട്ടിപ്പാറ, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
361സിന്ധുചെരുവിളപുത്തന്‍വീട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
362ചെല്ലപ്പന്‍റോഡുവിളപുത്തന്‍വീട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
363രവി പി സിപാറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
364ബാബുപാറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
365ഓമന ഗോപാലന്‍പുത്തന്‍കണ്ടത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
366അനില്‍ കെ എസ്മറുകില്‍പകുതിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
367കാളിയപ്പന്‍കവിതാലയം, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
368ബൈജുപൊട്ടന്‍പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
369രാജുകുന്നത്ത്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
370ഷെരീഫ് എ എസ്അമ്പാട്ടുകുടി, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
371തങ്കച്ചന്‍ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
372നിര്‍മ്മലതാഴത്തേടത്ത്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
373വിജയകുമാര്‍കുന്നത്തുവീട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
374ബിജു നാരായണന്‍പുളിയന്‍മാക്കല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
375ഷൈല തോമസ്കുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
376അമ്മിണിവയലില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
377എബി ദേവസ്യമംഗളംപറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
378ജോണിപറയരുകുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
379തങ്കച്ചന്‍പേമരത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
380ചിന്നപാറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
381ഡെന്നീസ് ബെന്നിമഠത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
382ജോയി ലൂക്കോസ്മഠത്തില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
383വേലായുധന്‍ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
384രാജുപൂതംകുഴിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
385കെ എം ജോസ്പുകടിപ്പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
386ജോണ്‍ ജോസഫ്ചളക്കാട്ട്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
387കൃഷ്ണമ്മവാഴക്കാലായില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
388സുനില്‍ദാസ്പുന്നക്കുന്നേല്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
389ബിജു പിപൊട്ടന്‍പറമ്പില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
390കൃഷ്ണന്‍ നീലകണ്ഠന്‍വെള്ളിയാംകുന്നത്ത്, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
391കുര്യന്‍ കുര്യാക്കോസ്്താന്നോലില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
392അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍ എ യുഅമ്പാശ്ശേരി, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
393നബീസഅരിമ്പശ്ശേരിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
394ഷാജഹാന്‍തട്ടാശ്ശേരിയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
395ഭാസ്ക്കരപിള്ളപുത്തന്‍വീട്ടില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
396മോഹിനിആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
397ദേവ്സ്യ എം ബിമലമ്പാറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
398മനോജ്മലമ്പാറയില്‍, നായരുപാറ , ഇടുക്കി685602
399കെ എം ജലാലുദ്ദീന്‍കല്ലുവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
400പൊന്നപ്പന്‍പാറക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
401രാജപ്പന്‍നെല്ലിപ്പള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
402സാറാമ്മ ലൂക്കോസ്മുണ്ടശ്ശേരിയില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
403നാഗമ്മശാന്തിനിലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
404രാജുആലപ്പാട്ട് വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
405ജോയികരിമ്പനമാലിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
406ലീലപാലയ്ക്കല്‍ചാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
407ആന്‍സമ്മ പി എസ്കൊക്കേപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
408ബിജു പി ബിപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
409തങ്കപ്പന്‍പുതിയാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
410അശോകന്‍ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
411രാജേഷ്കാവുങ്കല്‍, നായരുപാറ , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
412അശോകന്‍ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, നായരുപാറ , 685602
413റോയിമാളിയേക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
414ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍വീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
415ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
416അജിത് ഖാന്‍കണിയാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
417എ എസ് രാഘവന്‍ആലംമാക്കില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
418പ്രസ്ദ്വാളവന്‍കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
419ഇന്ദിര കാര്‍ത്തികേയന്‍കലിക്കന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
420ഷിബു കെമൈന്തത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
421പുരുഷന്‍ പി കെകന്നയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
422തങ്കപ്പന്‍ഒറ്റപ്പനാല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
423സുനില്‍കുമാര്‍ചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
424ശിവദാസന്‍ചരളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
425കെ ജി വിജയന്‍കൊച്ചുപെരളശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
426ഗ്ലെയ്സിആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
427സാബു പി റ്റിപെരുമാം തടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
428ചാക്കോ പി ജെപുത്തന്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഇടുക്കി കോളനി685602
429റോസതൈപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
430തങ്കരാ‍ജ്കാക്കരവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
431വല്‍സകൃഷ്ണന്‍കുട്ടിപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്‍685602
432തങ്കമ്മകണിയാകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ആലിന്‍ചുവട്685602
433കെ എസ് മണികിഴക്കേക്കണ്ടംപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
434മനോഹരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
435പാപ്പച്ചന്‍ സി ഡിചേറ്റുകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
436ലീല ചെല്ലപ്പന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
437സുരേഷ് സി ജിചെരുവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
438മുരുകന്‍പളിയക്കുടി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
439അക്കമ്മമുണ്ടുകാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
440മാധവന്‍ നായര്‍മലയില്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
441പാര്‍ത്ഥസാരഥി എസ്ഉടയാനി, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
442ഓമനപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
443മനോഹരന്‍പിച്ചകപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
444ബിനോയി ഫിലിപ്പ്മുരുപ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
445അഹമ്മദ് കബീര്‍ എകാഞ്ഞിരവിളവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
446ഉദയകുമാര്‍മറ്റത്തില്‍, നായരുപാറ , ആലിന്‍ചുവട്685602
447ജോര്‍ജ്ജ് മാമ്മന്‍പുതുപ്പടിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
448അലിക്കുട്ടിപള്ളിവാതുക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
449ചന്ദ്രമതിചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
450സോമരാജന്‍ചന്ദ്രാലയം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
451ദാസമ്മ പിമാമൂട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
452അലിക്കുട്ടിപള്ളിവാതുക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
453വീരമ്മപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
454അപ്പുവീട്ടു പേരില്ല, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
455ഫാദര്‍ ലിജുവാടകവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
456സതീഷ്പൂവ്വത്തിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
457സോമന്‍പുത്തന്‍വിളവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
458സുരേഷ്ചെറുകുടിപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
459ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
460തങ്കച്ചന്‍തട്ടാരുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
461ഇന്ദിരകൂരിയേലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602
462രാജുകരക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
463ഫിറോസ് ഖാന്‍റോഡുവിളപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , ഗാന്ധിനഗര്‍ കോളനി685602