വാർഡ് I മണിയാറന്‍കുടി

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1തോമസ് ജോസഫ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറയില്‍685602
2ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്കുറവംപിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
3ബിജു റ്റി പിതുരുത്തല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
4ബേബി ജോണ്‍വിലങ്ങുപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
5തങ്കപ്പന്‍മഠത്തിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
6ജോസഫ് മത്തായിമരുതംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
7ജോണ്‍ ജോസഫ്നടുക്കുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
8ശങ്കരന്‍കുട്ടിതൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
9ഭാസ്ക്കരന്‍ പി എന്‍പടിഞ്ഞാറ്റേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
10രമണി രവിമഞ്ഞപ്രയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
11ഫ്രാന്‍സിസ്വെള്ളാക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
12ദാമോദരന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
13ലക്ഷ്മി ഗോപാലന്‍(തങ്കമ്മ)ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
14സൂര്യന്‍ പൊന്നപ്പന്‍പ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
15അമ്മിണി നാഗന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
16രമേശന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
17ചന്ദ്രന്‍ നാഗന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
18രാജന്‍ സി വിചന്ദവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
19കുഞ്ചു ചക്കന്‍ രവിചന്ദ്രവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
20ബാബു രാമനാഥന്‍ചെമ്പകത്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
21സി വി രവിചന്ദവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
22ബിജു എം കെമാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
23അനീഷ്ഉഴുന്നുകാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
24മുത്തുതോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
25രാജപ്പന്‍മതുതുംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
26രാമനാഥന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
27ജേക്കബ്കൊട്ടാരത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
28ലിജു ജോസഫ്നെല്ലാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
29കുര്യാച്ചന്‍ എ ഡിആ നത്താരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
30തേവര്‍ ഗോപാലന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
31അസീസ്മങ്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
32ജോസഫ് കെ വൈകുളത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
33ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
34ഖദീജ ഹമീദ്ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
35സണ്ണി ജോസഫ്കൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
36ലക്ഷ്മി ഗോപാലന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
37വിജയകുമാര്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
38മണി സൂര്യന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
39രാജേഷ്പുളിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
40അജയകുമാര്‍കണ്ടത്തിന്‍കര, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
41ശാന്തഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
42പെരിയാന്‍ ഗോപാലന്‍ട്രൈബല്‍ സെറ്റില്‍മെന്‍റ്, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
43നന്ദിനിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
44തങ്കപ്പന്‍ഉഴാങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
45ചന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
46ജോസഫ്പൂവത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
47പെരിയാന്‍ ചക്കന്‍നിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
48ശശിനാഥന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
49പി സി പീറ്റര്‍പള്ളിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
50മണി രാജുമാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
51അന്‍സാര്‍ അസീസ്ചിറയ്ക്കത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
52രാമന്‍ രാജുപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
53സുലേഖ കരീംനടൂപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
54ആഗസ്തിചക്കാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
55ജയകുമാര്‍ കോ പികന്നേയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
56ഗോപികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
57ബിന്ദു സലികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
58മണികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
59തങ്കച്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
60ശാന്തപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
61അമ്മിണി അശോകന്‍ചാഞ്ഞപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
62ബിനോയി ജോര്‍ജ്ജ്കുറവംപിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , 685602
63വിയജകുമാര്‍രങ്കസ്വാമി, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
64ജയന്‍ രങ്കസ്വാമിഇലവുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
65തങ്കച്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
66പി ജെ ചാക്കോപുതുപ്പടിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
67രാമചന്ദ്രന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
68മോഹനന്‍കൃഷ്ണഭവനം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
69ലവി നാഗന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
70ബിന്ദു കെ ജിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
71നാഗന്‍ രാജപ്പന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
72ഗോപാലന്‍ ചക്കമണിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
73സണ്ണി എ എംആലുങ്കലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
74വിജയമ്മ രാമചന്ദ്രന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
75കേശവന്‍മാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
76മത്തായി ജോസഫ്ചാത്തംകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
77അന്നക്കുട്ടികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
78പി യു തങ്കച്ചന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
79ബാബു വി എസ്പൊങ്ങംപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
80വിജയകുമാര്‍ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
81രാജന്‍വട്ടപ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
82ലളിത നടരാജന്‍തണ്ണിപ്പാറ, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
83കാസിംപുതിയകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
84സിജോവീട്ടിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
85മത്തായി കെ എംകുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
86സുമതി ഭാസ്ക്കരന്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
87അന്നക്കുട്ടിപുളിഞ്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
88എലിസബത്ത്മാധവശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
89വിജയന്‍ പി ആര്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
90ശോഭരാജ്ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
91കുഞ്ഞച്ചന്‍ കുട്ടപ്പന്‍പാല്‍ക്കുളംകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
92ബിനുകുമാര്‍കേണോത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
93ഹനീഫ പി ഐപുതിയകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
94രാജപ്പന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
95ചാക്കോപാറേക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
96ഉണ്ണികണ്ടത്തിന്‍കര, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
97സുരേഷ്പറയരുതോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
98ബാബു ചിന്നച്ചക്കന്‍മാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
99നാരായണന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
100ഉറുമ്പില്‍സെബാസ്റ്റ്യന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
101ശിവാജി ബാബുമാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
102മേരിദാസന്‍കോട്ടയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
103അന്നമ്മതൂക്കംകോട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
104ജോയി ഉലഹന്നാന്‍കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
105കുട്ടിയമ്മപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
106ജോഷി തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
107രാമചന്ദ്രന്‍മറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
108രാധ ഗോപാലന്‍മറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
109വര്‍ക്കിപുന്നാട്ടുകുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
110ശിവരാമന്‍ നായര്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
111റെജി പി ഏലിയാസ്പാലത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
112ജോസ്ഏര്‍ത്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
113ഷാജിപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
114ബോസ് മാത്യുകാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കാഞ്ഞിരംകവല685602
115ജനി സാബുകുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
116മേരികാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കാഞ്ഞിരംകവല685602
117രാജന്‍ റ്റി എംതുരുത്തിപ്പള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
118മജിദ് അലിയാര്‍മുട്ടത്തുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
119ആന്‍റണി കെ എകണ്ടത്തിന്‍പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
120അബ്രാഹംതെങ്ങുംപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
121ഷാജുഇരുപുളംകാട്ടില്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
122രാജപ്പന്‍ചിറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
123രമണി ബിജുചേലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
124ഷൈജുഅത്തിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
125മാത്യു ഔസേഫ്അത്തിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
126സി കെ ഗോപിചേന്നംകോട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
127ജിജോകുറവക്കാട്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
128മുരളീധരന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
129സഹദേവന്‍താമരക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
130ജമീല പരീത്കല്ലുവെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
131തങ്കപ്പന്‍ നാരായണന്‍വരമ്പന്‍പ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
132ജോണ്‍പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
133സുമ ഗോപിനാഥന്‍മണലിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
134ചാക്കോ ജോണ്‍ചെമ്പിരിക്കുതടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
135ജോണ്‍സണ്‍ചെമ്പിരിക്കുതടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
136വര്‍ഗ്ഗീസ് ചാക്കോചെമ്പിരിക്കുതടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
137സാറാമ്മജോസ്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
138അച്ചാമ്മ ജോയിമണിമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
139മോഹന്‍ദാസ്ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
140തങ്കച്ചന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
141അയ്യപ്പന്‍കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
142രാജന്‍പാലത്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
143തങ്കമ്മഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
144കെ ജെ സാബുകൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
145ഔസേപ്പ്മാളിയേക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
146മറിയക്കുട്ടികല്ലുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
147സനല്‍ മാത്യുവടക്കെക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
148അനില്‍ കെക കെകുന്തളായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
149അബ്രാഹാംചാത്തംകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
150ജോസ് എം എമുട്ടത്തുകാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
151രാമകൃഷ്ണന്‍കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
152ബെന്നി സക്കറിയ(ബഞ്ചമി്ന്‍)കൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
153റോയി ജോസഫ്പോളയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
154കെ സി ചാക്കോകല്ലിടുക്കനാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
155ബാലചന്ദ്രന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
156തേവന്‍ ചന്ദരന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
157തങ്കപ്പന്‍ഉഴാങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
158ചന്ദ്രന്‍ചന്ദ്രവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
159തങ്കന്‍ രാജുകാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
160സിബി തോമസ്ഊറക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
161ഗോപിനിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
162ഫ്രാന്‍സിസ് ജോസഫ്പുല്‍പ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
163ജോസ്വാഴയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
164ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
165അജയന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
166സുമേഷ്ചേലക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
167മേജോ ജോസഫ്അരഞ്ഞാണിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
168രാജന്‍ആനിക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
169രാജന്‍കാരികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
170മിനു രാജേഷ്കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
171തങ്കപ്പന്‍കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
172രമ്യ ജയചന്ദ്രന്‍ചാലമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
173കരുണാകരന്‍കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
174സുമതികാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
175സണ്ണി ആഗസ്തി(ആന്‍റണി)കടുകുംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
176തങ്കച്ചന്‍(കൃഷ്ണകുമാര്‍)ചക്കപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
177അന്നക്കുട്ടികടുകുംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
178പൊന്നപ്പന്‍പാലത്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
179സുരേന്ദ്രന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
180ബൈജു ജോസഫ്വാഴയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
181തേവന്‍അങ്ങാടിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
182പ്രിന്‍സ് കെ ജെകൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
183ടോമി മത്തായിപടിഞ്ഞാറേക്കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
184ജോസഫ്ചക്കാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
185ജോസ്വാഴേപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
186ജോര്‍ജ്ജ്അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
187ശശീന്ദ്രന്‍ പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
188കൊച്ചുറാണിപീടികത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
189പൈലി പത്രോസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
190ജോണ്‍കുളക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
191ബിജു കെ എംകുടിലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
192ജോര്‍ജ്ജ്ചാലപ്പാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
193ലൂസി ജോസഫ്വടക്കേടത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
194മെഹബൂബ്മുല്ലശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
195മാണി മാണിതുരുത്തിപ്പുള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
196സാജുമോന്‍മണലിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
197മാത്യു ജോസഫ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
198ഹുസൈന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
199സൈനബതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
200ജോണ്‍ ദേവദാസ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
201ആമിന അബ്ദുള്‍കാവുകാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
202ജിജി ലാലന്‍തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
203ചിന്നമ്മ ജോസ്നിരവത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
204മോശ ദേവദാസ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
205മറിയാമ്മപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
206രാജന്‍ നാരായണന്‍ചക്കപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
207ഇസഹാക്ക്ചക്കുളത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
208എണ്‍ സി ജോസഫ്മണ്ണൂര്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
209റോയി എം ജോണ്‍മുണ്ടന്‍കാവില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
210കുട്ടപ്പന്‍ മത്തായികുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
211രാജേന്ദ്രന്‍ചെമ്പകത്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
212രാജു മണികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
213ചന്ദ്രന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പത്തേക്കര്‍ കോളനി685602
214രാജേഷ്കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
215ശാരദമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
216ബാബുകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
217പി കെ സജീവന്‍പാട്ടശ്ശേരിയല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പത്തേക്കര്‍ കോളനി685602
218ഷാജി പോള്‍അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
219ശിവന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
220വി‍ജയന്‍പഴപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
221ജോര്‍ജ്ജ്കല്ലുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
222മറിയംഇടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
223പ്രമോദ് പി പിപനന്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
224സുശീല ബാലകൃഷ്ണന്‍പന്തയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
225അന്നക്കുട്ടിആനപ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
226റോഷന്‍കുമാര്‍ വിഎംവയലക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിക്കവല685602
227തോമസ്തേവറാണിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
228സാദ്ദിഖ്ആറ്റുപറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
229ബഷീര്‍ആറ്റുപറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
230പൗലോസ്താഴത്തുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
231സുരേഷ് എന്‍ റ്റിനാടിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
232പാപ്പുകുഞ്ഞ്തഴത്തുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
233വിന്‍സെെന്‍റ്കലയത്തുംപാറപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
234ദേവസ്യ പി ഒപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
235വിനോദ്ഊളാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
236സല്‍മ്കാവുകാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
237മത്തായിനടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
238അസ്റഫ്കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
239അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
240ലൂയിസ് ആഗസ്തിനെടുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
241സുരേഷ് കെ ആര്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
242മണി കുമാരന്‍കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
243സുരേഷ് റ്റിമംഗലത്ത്പുതുവേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
244ജോഷിഎടാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
245ഉമ്മര്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
246സുരേന്ദ്രന്‍ കെ എംതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
247സോമന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
248തങ്കമ്മകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
249ഇലവുകുന്നേല്‍ഇലവുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
250കൃഷ്ണന്‍ വെള്ളയാന്‍കൃഷ്ണഭവനം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
251സൈമന്‍്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
252അജുചാലമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
253ജോസഫ് തൊമ്മന്‍മഠത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
254വി കെ മോഹന്‍കുമാര്‍വടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
255പൊന്നമ്മ പെരുമാള്‍നിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
256സാബു റ്റി എംകുടിലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
257റഷീദ്ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
258ആന്‍റണികണ്ടച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
259തങ്കമ്മമാഞ്ചോട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
260രവി ഗോപാലന്‍മരുതുംചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
261അക്കാമ്മ ജോര്‍ജ്ജ്എരപ്പനാല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
262ശിവന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
263പത്രോസ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
264രവികളപ്പുരയ്ക്കല്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
265ബേബി മാത്യുതോട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
266മറിയം(മേരി) ഉലഹന്നാന്‍തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
267രാജു കെ എസ്കുഞ്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
268ജോര്‍ജ്ജ്കുട്ടിപൊന്‍മലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
269രാജേന്ദ്രന്‍ കെ ആര്‍കല്ലുവെട്ടാംകുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
270നാരായണന്‍്‍കോളാപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
271ചാണ്ടി ജോസഫ്മാരിപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
272മോഹന്‍ദാസ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
273വിജയലക്ഷ്മിമനത്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
274ഹരിദാസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
275ജോസഫ് ആന്‍റണിചെറുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
276ബിജു ജോസഫ്മാടവനയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
277രാഘവന്‍കൊല്ലംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
278സണ്ണി മത്തായീമാടവനയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
279ജോസഫ്ഉറുമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
280ശ്രീദേവി ജേക്കബ്കൃഷ്ണഭവനം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
281ഉലഹന്നാന്‍തേക്കുകാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
282പ്രതാപ് കുമാര്‍പാലാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
283ജേക്കബ് വി ജെവെള്ളാക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
284ബോസ് മത്തായിമാടവനയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
285സുനീഷ് കുമാര്‍കുഞ്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
286ലീല ശേഖരന്‍കുരുവിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
287ഓമന ജോസഫ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
288ജാനകി രാജുപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
289വിജയന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
290എ കെ ഗോപിആലുങ്കല്‍വീട്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
291ബാബു റ്റിമംഗലത്ത്പുതുവേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
292ശോഭന വിശ്വന്‍ചാലമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
293വിമല സോമന്‍വള്ളിക്കുടിലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
294മണികണ്ഠന്‍ വി ആര്‍വള്ളിക്കുടിലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
295ജോസ് വര്‍ക്കിചെട്ടിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
296ലക്ഷ്മണന്‍അമ്പലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
297ഔസേപ്പ് ആന്‍റണിമഞ്ഞനയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
298ജോസ് വര്‍ക്കിതുരുത്തിപ്പള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
299രമേശ്കുമാര്‍വെട്ടിത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
300ശശികുമാര്‍ പി കെപഴയവീട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
301ബെന്നി റ്റിയുതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
302രഘുതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
303കെ സി സുരേന്ദ്രന്‍കുളപ്പാറതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
304ഗിരിഷ് കുമാര്‍പറമഠത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
305ടോമി വി ജിപുന്നപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
306രാജപ്പന്‍ പിള്ളകേണോത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
307എ പി ജോര്‍ജ്ജ്അടപ്പൂര്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
308ജോസഫ് എം വിമരങ്ങാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
309ജോസഫ് തൊമ്മന്‍വരകില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
310പൗലോസ് ജോര്‍ജ്ജ്ചുള്ളിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
311എ കെ സുബാഷ്ആലുങ്കല്‍വീട്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
312എ കെ വിജയന്‍എരിയാറ്റ്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
313ശേഖരന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
314രാധാകൃഷ്ണന്‍ചാലമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
315ജോയി ജോര്‍ജജ്ഇടശ്ശേരിയല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
316വി എം വര്‍ഗ്ഗീസ്വന്യംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
317അലക്സാണ്ടര്‍ ആഗസ്തികടുകുംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
318സിബി എം കെമണ്ഡപത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
319മറിയം ദേവസ്യതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
320മത്തായി ജോസഫ്ഈട്ടിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
321അന്നമ്മ ജോര്‍ജ്ജ്ഇടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
322അമ്മിണിക്കുട്ടന്‍കുഞ്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
323ശ്രീധരന്‍കുഞ്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
324സണ്ണി മത്തായിവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
325വിന്‍സെന്‍റ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
326സ്കറിയ മത്തായിനാക്കുഴിക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
327ജോയി റ്റി യുതേക്കുംകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
328ലൂയിസ്വാഴവിളയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
329ജോസ് കെ ഡികച്ചോലിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
330ജോസഫ് മൈക്കിള്‍ചാമക്കാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
331ജോര്‍ജ്ജ്കൊച്ചുനിരവത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
332സണ്ണി ജോസഫ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
333ചെല്ലമ്മഓലിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
334ഗോപാലന്‍ രാജുമരുതുംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
335തോമസ് അഗസ്ത്യന്‍നെടുപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
336സിജോകായാപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
337ടോമി വര്‍ഗ്ഗീസ്മണിയത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
338തങ്കച്ചന്‍ തോമസ്കുറവംപിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
339ഏലിയാമ്മ ജോയിതൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
340പാത്തുമ്മ പരീത്പുതിയകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
341ബൈജു ഗോപിചേന്നംകോട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
342വിന്‍സണ്‍ മാത്യുപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
343മിനി ജയിംസ്കൊച്ചു നിരവത്ത്്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
344വര്‍ഗീസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
345നവാസ്നടൂപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
346പ്രഭാകരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
347കെ കെ രവികൃഷ്ണഭവനം, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
348സീന സെബാസ്റ്റ്യന്‍പുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
349ജോര്‍ജ്ജ്ഇലഞ്ഞിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
350ചിന്നമ്മ യേശുദാസ്കുളത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
351സജി മാത്യുവടക്കേക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
352ജയേഷ്കന്നേലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
353ചാക്കോപള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
354തങ്കപ്പന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
355അരിയാന്‍ ഹരിദാസ്പ്ലാക്കൂട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
356മറിയക്കുട്ടിമണിയത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
357സുശാല വാസുപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
358ഷിനില്‍വേലിക്കകത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
359സാറാമ്മ ചാക്കോചൂരക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , നൂറ്റിയപ്പന്‍685602
360ഗൗരി രാഘവന്‍വള്ളിക്കുടിലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
361സിജോ സെബാസ്റ്റ്യന്‍പുളിയ്ക്കക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
362സുബൈദമങ്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
363രാമച്ന്ദ്രന്‍ഈട്ടിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
364ബാബു ചിന്നച്ചക്കന്‍മാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
365കെ എന്‍ ബാലന്‍കോട്ടപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
366മനോജ്മഠത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
367ബൈജു ബി പിബൈജുവിലാസം, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
368സുരേശ്പാല്‍ക്കുളംകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
369ദിവാകരന്‍ ഇ കെഇലവുംമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
370ഗോപി സി എംചേന്നന്‍പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
371അന്നക്കുട്ടി ജോസഫ്കുത്തനാപിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
372പ്രസാദ്കൊറ്റിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
373ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മചാലമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
374ഷാജിമോന്‍ പി പിപാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കൊക്കരക്കുളം685602
375സുനിത ജയന്‍അമ്പലപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
376മറിയക്കുട്ടിപുളിയ്ക്കക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
377അജിലേഷ്പാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
378സതി പി ആര്‍പാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
379ബിനുപുലിക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
380രത്നമ്മകൊറ്റിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
381മുരളീധരന്‍പിള്ളപാറേക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
382കുമാരന്‍ഊളാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
383മൈക്കിള്‍കുഴിഞ്ഞാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
384അനില്‍കുമാര്‍പുതുക്കൊള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602
385സഗജിനെല്ലിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
386ഉലകന്‍നായര്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
387അമ്മിണി മാധവന്‍കാരിക്കത്തറ, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
388ജയിംസ്മറത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
389ജോയി ജോസഫ്കൊച്ചുനിരവത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
390സുഭാഷ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
391സിബി തോമസ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
392രവീന്ദ്രന്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
393ശാന്ത ചിന്നന്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
394അസീസ്കളരിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
395ഷാജു വര്‍ഗീസ്അത്തിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
396ബഷീര്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
397ലക്ഷ്മിനിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
398ഉഷ സോമന്‍കല്ലേമുണ്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
399ജ്യോതി എവൃനാതാവനം, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
400ലക്ഷ്മികാവുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
401സണ്ണി ജോസഫ്കൊടുക്കപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
402റ്റി എം സണ്ണിതൊടുവാക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
403ടോമി മാത്യുചാത്തംകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
404ബെന്നി കെ എസ്കാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
405ശശി സി ആര്‍ചെമ്പകത്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വട്ടമേട്685602
406അബ്ബാസ്പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അമ്പലകുന്ന്685602
407ബിനു ശങ്കരന്‍പാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ചെന്നാപ്പാറ685602
408സണ്ണി തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
409കെ സി ചാക്കോകാരാമച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
410വിക്രമന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
411അബ്ദു റഹ്മാന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
412തങ്കമ്മപള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
413പത്രോസ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
414സൈമണ്‍ കെ സികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
415ജോസ് മത്തായീകുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
416വിശ്വംഭരന്‍പാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
417ഇല്യാസ്ആശാരിപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
418തോമസ് ജോസഫ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറയില്‍685602
419ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്കുറവംപിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ചെമ്പകപ്പാറ685602